Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Huur bedrijfsruimte na overlijden


12 januari 2017

Vraag nummer: 48992

Mijn broer is overleden. Hij huurde al decennia een bedrijfsruimte. Zijn erfgenamen willen deze ruimte blijven huren om de daarin aanwezige grote hoeveelheid boedel naar behoren te kunnen beheren. Een boedelverdeling is vooralsnog niet aan de orde.
Mijn vragen zijn:
- kunnen de erven de huur van de ruimte gewoon voortzetten, onder de naam van de overleden broer dan wel op naam van de Erven?
- kan de verhuurder het overlijden van mijn broer aangrijpen om de huur op te zeggen en, zo ja, welke termijn van opzegging is dan gebruikelijk?

Antwoord:

Geachte heer,

Uw vraag ligt op het terrein van het erfrecht. De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over erfbelasting of problemen rond de nalatenschap e.d.
Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.

Zie de vraag Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!) in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de Notaristelefoon en de vragen en antwoorden in de adviesrubriek Notarieel recht / erfrecht.

Uw vraag is echter zo eenvoudig dat ik mij ook wel aan een antwoord waag.
De erfgenamen treden samen in alle rechten verplichtingen van de overledene. Zij kunnen de huur van de ruimte in beginsel gewoon voortzetten, als 'Erven (naam overledene)'. Het kan echter zo zijn dat het overlijden van de huurder volgens de huurovereenkomst ontbinding van de overeenkomst met zich mee brengt, of de verhuurder het recht geeft om de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen. Of dat het geval is, kunt u in de huurovereenkomst lezen.
Maar daarnaast is het zo dat de verhuurder, net als de huurder, altijd het recht heeft om een huurovereenkomst op te zeggen. De termijn die dan geldt staat in de overeenkomst. Als er geen schriftelijke overeenkomst is, maar alleen een mondelinge, moet men kijken naar de termijn die in de sector gebruikelijk is. Voor een huurder die opzegt is de termijn vaak korter dan voor de verhuurder die opzegt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE