Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoe verander ik mijn achternaam?


26 november 2002

Vraag nummer: 1666  (oude nummer: 2032)

Tue, 26 Nov 2002 14:05

Ik wil graag mijn achternaam veranderen, omdat de relatie tussen mijn ouders en mij is duurzaam ontwricht en zij achtervolgen mij min of meer.
Zijn er voorwaarden en kosten aan verbonden voor het veranderen van een achternaam en hoe gaat het precies in zijn werk?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zie http://www.minjust.nl/b_organ/dbz/naamsw/
Op deze site van het ministerie van Justitie ziet u wat de mogelijkheden zijn en hoe u het kunt aanpakken.

In welke gevallen is naamswijziging mogelijk?
Een achternaam - in wettelijke termen: geslachtsnaam - kan worden gewijzigd indien deze onwelvoeglijk of bespottelijk is. Ook is wijziging mogelijk wanneer er sprake is van een veel voorkomende naam of van een naam van vreemde herkomst. Een onjuist gespelde naam kan eveneens worden gewijzigd.
In zeer bijzondere gevallen kan aan de geslachtsnaam van een meerderjarige een andere geslachtsnaam worden toegevoegd; er zijn Regels in welke gevallen dit mogelijk is.

De geslachtsnaam van een minderjarige kan op aanvraag van zijn wettelijk vertegenwoordiger worden gewijzigd. De naam kan worden gewijzigd in die van zijn moeder, zijn stiefvader of in die van zijn pleegvader.
Bij minderjarigen van 12 jaar en ouder dient er sprake te zijn van een periode van tenminste drie jaren waarin deze door zijn moeder, als ongehuwde ouder, respectievelijk door zijn moeder en zijn stiefvader, respectievelijk door zijn pleegouders is verzorgd en opgevoed.
Bij minderjarigen onder de 12 jaar bedraagt de periode vijf jaren.

Ook een meerderjarige kan vragen om wijziging van zijn naam in die van zijn moeder, zijn stiefvader of zijn pleegvader. Hij dient dan wel tijdens zijn minderjarigheid gedurende tenminste drie jaren door de hier genoemde personen te zijn verzorgd en opgevoed.
Voorts kan een meerderjarige vragen om herkrijging van zijn oorspronkelijke geslachtsnaam indien tijdens zijn minderjarigheid zijn naam is gewijzigd in de zin zoals hiervoor aangegeven.

Tenslotte is naamswijziging mogelijk indien het dragen van de naam het lichamelijk of geestelijk welbevinden van de persoon in kwestie ernstig zou schaden. Een dergelijke situatie zal wel moeten worden aangetoond door een rapportage van een gekwalificeerd gedragsdeskundige.

mr W.G.H.M. van der Putten

26 november 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE