Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervoer overledene naar Noorwegen


28 mei 2017

Vraag nummer: 50859

Geachte heer van der Putten,

Welke officiele papieren is men nodig om een overledene te vervoeren (over de weg) vanuit Nederland naar Noorwegen?

En is het nodig om de overledene te balsemen en te vervoeren in een kist met een zinken binnenkist?

In afwachting van uw hopelijk snelle reactie.

Met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte heer,

Noorwegen is net als Nederland partij in de Overeenkomst inzake het vervoer van lijken van Straatsburg 1973.

Voor het vervoer is een lijkenpas of laissez-passer nodig, die kan worden afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar betreffende de overledene een akte in het register van overlijden is ingeschreven. Dus de gemeente van overlijden.

Artikel 12 van het Besluit op de lijkbezorging regelt: "1. Indien een lijk wordt vervoerd uit Nederland naar of door een van de staten heen die eveneens partij zijn in de Overeenkomst van Straatsburg of uit of door een van die staten heen naar Nederland wordt vervoerd, geschiedt dit in een kist die voldoet aan de bij of krachtens de artikelen 6 en 7 van die overeenkomst gestelde eisen."
Ook volgens het laissez-passer wordt de overledene vervoerd in een doodskist die voldoet aan de eisen van artikel 6 (en 7) van de Overeenkomst van Straatsburg:
Artikel 6.
1. De doodkist dient ondoordringbaar te zijn; bovendien dient de binnenkant een absorberend materiaal te bevatten. Indien de bevoegde autoriteiten van de Staat van vertrek zulks noodzakelijk achten, dient de doodkist te worden voorzien van een luchtfilter ten einde de inwendige en uitwendige druk gelijk te maken.
De doodkist dient te bestaan uit:
i. hetzij een houten buitenkist waarvan de wanden ten minste 20 mm dik zijn en een binnenkist van zorgvuldig gesoldeerd zink of van een ander zichzelf afbrekend materiaal;
ii. hetzij alleen een houten kist waarvan de wanden ten minste 30 mm dik zijn en die van binnen is bekleed met een zinken blad of met ander zichzelf afbrekend materiaal.
Artikel 7 is hier niet relevant.

Volgens de Overeenkomst moet er dus gebruik worden gemaakt van een zinken binnenkist of een binnenkist van een ander zichzelf afbrekend materiaal.
De kist dient ondoordringbaar te zijn en adsorberend materiaal te bevatten. Een luchtfilter lijkt mij voor vervoer over de weg naar Noorwegen geen vereiste. Als gebruik kan worden gemaakt van een zichzelf afbrekende zinken binnenkist of een ander zichzelf afbrekend materiaal, lijkt het dat ook gebruik kan worden gemaakt van een lijkhoes van zichzelf afbrekend materiaal.

In de Overeenkomst wordt geen eis gesteld om een overledene te balsemen. De Nederlandse wet stelt die eis ook niet. Balseming is dus niet nodig.

Zie blz. 334-339 van het Handboek Wet op de lijkbezorging (W.G.H.M. van der Putten, uitg. Koninklijke Vermande, 1993).
Vergelijk ook de vraag 'Eisen grafkist tbv transportdoeleinden Turkije (en Marokko)'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE