Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Taxen voor vervoer België


8 december 2004

Vraag nummer: 3535  (oude nummer: 5138)

Geachte heer/mevrouw,

Een familielid belde mij vandaag. Klopt dat er in België taxen moeten worden betaald voor een gemeentegrensoverschrijving (overledene is vervoerd van ene gemeente naar andere (20 km) en nu worden kosten in rekening gebracht voor gemeentegrensoverschrijding. Is dit wel correct?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan het me niet voorstellen, maar ik heb het maar eens even nagevraagd bij de VARU (Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen).
Ik citeer even de reactie:
"In heel Belgie is er een verlof tot cremeren of begraven dat kosteloos moet afgeleverd worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.
Er kunnen geen taxen geheven worden op gemeente of
districtsgrensoverschrijdend vervoer van overledenen.
Het verlof tot vervoer wordt altijd afgeleverd samen met het verlof tot cremeren of begraven.
Elke gemeente heeft een eigen plaatselijke reglementering, bij begraven of asbestemming op een andere gemeente dan deze van de woonplaats van de overledene kan een extra tax worden geheven, maar dit heeft niets met vervoer te maken."

Ik merk op dat men ook in Nederland als eigenaar van een begraafplaats andere tarieven voor begraven kan heffen voor leden van het eigen kerkgenootschap en inwoners en anderen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE