Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Betaling kosten crematie en leeghalen woning Duitsland


27 maart 2017

Vraag nummer: 50255

Duitse vader , 30 jaar geleden gescheiden, kinderen Ned.nationaliteit.
Vader overlijdt in Duitsland, kinderen krijgen bericht van de duitse autoriteiten dat ze opdraaien voor de kosten van crematie, leeghalen van zijn woning.
Klopt dit, en zo nee, wat moet ik daar aan doen, en hoe???

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is niet onlogisch dat kinderen als erfgenamen verantwoordelijk worden gehouden voor de kosten van de crematie, het leeghalen van de woning e.d.

In Nederland zijn kinderen daar in principe ook verantwoordelijk voor, als zij erfgenamen zijn. Maar in Nederland kunnen kinderen afstand doen van de erfenis. Alleen als de gemeente de uitvaart regelt, mag de gemeente de kosten van de uitvaart verhalen op de kinderen. Daar kunnen kinderen niet onderuit komen door afstand te doen van de erfenis.
Zie andere vragen in de subrubriek 'Uitvaart door gemeente'.

Echter, de Nederlandse gemeente kan de kinderen alleen verantwoordelijk houden voor de kosten, als de overledene niet voldoende geld op zijn bankrekening had staan en wanneer de goederen niet voldoende waarde hadden om de kosten te dekken. Dat moet de gemeente eerst onderzoeken of inschatten. Bovendien moet de gemeente de kinderen eerst de gelegenheid geven om zelf de uitvaart te regelen. Pas als de kinderen de uitvaart niet zelf willen of kunnen regelen, is de gemeente aan zet.

Het lijkt mij logisch dat in Duitsland soortgelijke regels gelden. Als de gemeente u nu kan benaderen voor een rekening, waarom kon ze u dan niet eerder waarschuwen om u in de gelegenheid te stellen zelf de uitvaart (goedkoper) te regelen? Ik denk ook dat als u afstand doet van de erfenis, u geen verplichting hebt om de woning leeg te halen e.d.

Maar ik ken de Duitse wetgeving niet en kan u dus geen advies geven. Het ligt echter voor de hand dat als u een brief hebt gehad, in die brief staat op grond van wat u verantwoordelijk zou zijn.

Uw vraag ligt - nu de crematie al geweest is - primair op het gebied van het erfrecht. Daar is deze adviesrubriek niet voor; die is er voor de regels voor begraven en cremeren.
Zie de vraag Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!) in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de Notaristelefoon.
Ik denk dat het voor u verstandig is om de Notaristelefoon te bellen en uw situatie door te spreken. Dan moet u de brief die u gehad hebt, bij de hand houden om de inhoud te bespreken. Het lijkt me voor u in elk geval verstandig om afstand te doen van de erfenis.

U zou ook advies kunnen vragen bij het Juridisch Loket: .www.JuridischLoket.nl.

Misschien zijn er meer haken en ogen aan. Dan adviseer ik om een notaris of een advocaat in de arm te nemen. Maar het hangt ook een beetje af van de kosten, of dat wel zinvol is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE