Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Premie uitvaartverzekering


9 maart 2008

Vraag nummer: 5261  (oude nummer: 10411)

Hallo,

Is de maandelijkse premiebetaling van een uitvaartverzekering Interpolis ook aftrekbaar als buitengewone lasten.
Deze verzekering valt onder de categorie vrijstelling wanneer het bedrag niet hoger is dan 6492.

X Y

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als op deze polis de belastingclausule van toepassing is - wat ik niet weet maar wat u zelf kunt nalezen of Interpolis u kan vertellen - zijn de maandelijkse premies inderdaad aftrekbaar als buitengewone uitgave. Althans, over dit jaar nog. Per 1 januari 2009 vervalt de aftrek.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE