Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overbrengen overledene vanuit België naar Nederland


10 december 2020

Vraag nummer: 62091

Geachte heer van de Putten,

ook ik heb te maken met overledenen die net over de grens in Belgie overlijden en de uitvaart geheel in Nederland willen. Ik heb uw antwoord gelezen maar onlangs is overledene overgebracht met alleen artsenverklaring en geen verlof en akte. Is er iets veranderd in de wet?

Met vriendelijke groet,

Marie Louise Paar

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In dat geval kende iemand de wet niet of heeft iemand de wet (zowel in België als in Nederland) bewust overtreden. Of gedacht: eerst het transport en de aangifte doe ik later wel. Maar dat mag natuurlijk niet.

Er zal sowieso aangifte van overlijden in België gedaan moeten zijn of alsnog gedaan geworden. Dan kan men meteen het verlof tot begraven of cremeren meenemen. Nu zal men nog een verlof in Nederland moeten aanvragen.

Er is niets veranderd in de wet of in het Besluit op de lijkbezorging (Blb). Artikel 11 lid 3 Blb regelt het vervoer. Artikel 14 lid 5 Blb regelt dat verloven uit België en Luxemburg ook in Nederland geldig zijn, om te kunnen begraven of cremeren.

Mij valt nog een gedachte te binnen. Misschien is het zo dat het via internet kunnen doen van aangifte en het kunnen aanvragen van verloven, in de hand werkt dat men dingen alvast gaat doen in afwachting van de ontvangst van de 'digitale' verloven. Men doet de aanvraag en vertrekt. Men wacht niet tot de andere kant de documenten opstuurt. Bij het doen van een aangifte in persoon vertrekt men niet van de balie zonder het juiste document mee te krijgen.

Misschien kunnen andere lezers iets vertellen over eigen ervaringen op dit vlak.
Ik weet niet of in België het electronisch doen vaan aangifte mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP voor gemeenten

De Interactieve dagen Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven met mr Willem van der Putten gaan door op:

1. Maandag 30 november 2020 van (is succesvol verlopen; gemiddelde waardering deelnemers 8,4)
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.
De locatie voldoet volledig aan de normen van het RIVM.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een bedrag ad € 395,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich voor deze Juridische Adviesdag nog aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >