Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Urn naar Polen brengen (1)

19 april 2024

Vraag nummer: 68185

kan ik de urn van mijn overleden vrindin naar polen brengen voor begravenis aldaar wat moet ik daar voor regelen overlijdens akte heb ik bewijs voor de as krijg ik op als ik de urn ophaal haar dochter in polen zou de begavenis regelen

Antwoord:

Geachte heer,

Voor het vervoer van de urn vanuit Nederland naar Polen hebt u geen papieren nodig. Dat vervoer is vrij. U kunt gewoon de urn in de auto leggen en gaan rijden. U kunt de urn ook per post versturen. De wet stelt geen eisen.

Een andere zaak is wat voor documentatie u nodig hebt voor de begrafenis van de urn op een kerkhof in Polen. Dat weet ik niet, wamt daar zijn geen internationale verdragen over.
Ik zou een crematieverklaring van het crematorium in de Nederlandse en in de Engelse taal meenemen. Misschien wil het crematorium die met een vertaling via internet ook wel in het Pools opschrijven. Maar het kan zijn dat de begraafplaats eigen voorwaarden hanteert. Die ken ik ook niet.

Het ligt voor de hand dat de dochter van uw vriendin die de begrafenis regelt, bij de begraafplaats vraagt wat voor documenten die wil hebben. Misschien alleen een crematieverklaring. En een kopie van een paspoort of een verklaring van overlijden. Maar dat hoort die dochter dan wel.

Het punt bij dit soort kwestie is dat er geen vaste wettelijke regels voor zijn. Dan hebben mensen soms de neiging zelf regels te verzinnen, omdat ze zich niet kunnen voorstellen dat er geen regels zijn. In Polen net zo goed als in Nederland. Maar soms zijn zaken erg eenvoudig.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift
Zie ook vervolgvraag nummer 68232 'Urn begraven in Polen wat heb ik nodig om het goed te laten verlopen'.


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder