Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Recht op deel van de as


16 november 2002

Vraag nummer: 1552  (oude nummer: 1916)

23 Aug 2001

Er is een persoon overleden. Hij was niet gehuwd en had geen testament of codicil opgemaakt waarin zijn wil mbt as is vastgelegd. Moeder wil gehele asbus verkrijgen. Dochter wil echter ook deel van as hebben.
Zij heeft daar hetzelfde gerechtvaardigde belang bij als haar moeder. Een asbus kan gesplitst worden zodat iedere nabestaande een deel krijgt.
Zijn er uitspraken bekend hoe een rechter hierover denkt?
Wordt de as ook verdeeld in zo'n geval?

Antwoord:

Thu Aug 23 14:30:14 2001

Geachte heer of mevrouw,

In de wet is bepaald dat de persoon die de opdracht voor de crematie heeft gegeven, de persoon is die beslist wat er met de as mag gebeuren.
De as mag worden verdeeld (de wet zegt dat dat mag), maar als de opdrachtgever dat niet wil (in wettelijke termen: van deze bevoegdheid geen gebruik maakt), en iemand anders wil het wel, dan heeft de laatste persoon voorlopig het nakijken. Emotioneel hebben bijvoorbeeld kinderen zeker een gerechtvaardigd belang. Maar de wet zegt niet dat nabestaanden verdeling van de as kunnen afdwingen.

Mij zijn geen gerechtelijke uitspraken over verdeling van de as bekend. Ook al merk ik uit regelmatige vragen in deze rubriek (u bent niet de eerste) dat er veel onvrede op dit punt heerst, er is nog niemand die zo ver is gegaan om hier een rechtszaak van te maken. Ik wacht op de eerste.

Zie tientallen vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Verdelen van as' in de hoofdrubriek 'Cremeren'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Met vragen zoals: Waarom na crematie een maand wachten op de as?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE