Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aantallen verstrooiingen en na hoeveel tijd is een andere bestemming mogelijk?


12 oktober 2017

Vraag nummer: 52340

Geachte heer,

Wellicht kunt U ons helpen met de volgende vraag ?
Wij huren een kerk in de plaats Boekelo. Achter deze kerk ligt een begraafplaats en naast deze begraafplaats ligt een klein stukje grond
Nu is de intentie om van dit stukje grond een as strooiveld te maken. Wij zullen dit veldje niet zelf gaan beheren, maar de noaberschap (stichting)

Zij komen nu met de vraag aan ons.
1. Mag men van dit veldje een as strooiveld maken
2. Hoe lang mag je nadien geen andere bestemming aan dit veldje geven, wanner deze in gebruik was/is als as strooiveld

Ik ben zelf ook al op zoek gegaan naar antwoorden en volgens mij is het antwoord op vraag 1., dat dit is toegestaan, mits men onder 320 as verstrooiingen per jaar blijft
Ik kan alleen negens een antwoord vinden op vraag 2.
Ik hoop dat u, mij wellicht deze kan verstrekken, of weet waar of aan wie ik deze vraag moet stellen

In afwachting van uw reactie

Met vriendelijke groet,

Ton Wennink

Antwoord:

Geachte heer,

Men kan van het betreffende stukje grond inderdaad een strooiveld maken.

De wet zit tegenwoordig zo in elkaar zit dat het verstrooien van as niet (meer) op een 'officieel' strooiveld hoeft te gebeuren. Men mag ook op andere plekken verstrooien. Daarom is het niet per se nodig om vergunning voor een strooiveld te vragen.
Een strooiveld is alleen vergunningplichtig als de houder van de begraafplaats daar de as van geruimde asbussen wil verstrooien. Om er de as te verstrooien van overledenen die recent zijn gecremeerd of wiens asbus eerst een paar jaar thuis bewaard is, kan altijd, ook zonder een vergunning.

Om te zorgen dat men voor alle situaties daar terecht kan, is het mijns inziens verstandig om van de betreffende grond een strooiveld maken met vergunning van de gemeente. Bij een aantal van maximaal 90 verstrooiingen per hectare per jaar is dat totaal geen probleem en bij 370 per hectare per jaar eigenlijk ook niet. De kosten van zo'n vergunning zijn soms nihil en soms 2 of 3 tientjes. Daar hoeft men het dus niet voor te laten.
Maar het gaat dus ook om het theoretische oppervlak. Als het om een veldje van 10 bij 10 meter gaat, mag er een kwart verstrooiing per jaar plaatsvinden. Dat is natuurlijk niets. Het is daarom verstandig en ook gewoon mogelijk om voor het terrein van de hele begraafplaats vergunning te vragen. Dan kan er desgewenst ook in en op de graven worden verstrooid, door de houder van de begraafplaats.

Het antwoord op vraag 2 staat ook in andere antwoorden in de subrubriek 'Strooiveld', o.a. in vraag 3888 'Status strooiveld': "Een strooiveldje heeft geen status. Je kunt er van de ene op de andere dag een voetbaldveldje, bloementuin of geasfalteerde parkeerplaats van maken. Wettelijk althans is er niets wat dat verbiedt." Er is dus geen termijn dat een strooiveld met rust moet worden gelaten voordat het aan andere bestemming krijgt.
Gevoelsmatig zal het voor veel mensen anders liggen. Mensen die willen dat een plek waar is gestrooid lang onaangeroerd zal blijven, kunnen een gewoon graf of een urnengraf nemen en daar as verstrooien, op de aarde of in een kuiltje in de aarde. Dan hebben zij de garantie dat de bestemming lange tijd hetzelfde blijft.

Ik heb voor u ook nog even gekeken in de APV van de gemeente Enschede, waar Boekelo ligt. In veel gemeenten is het namelijk zo dat in de Algemene Plaatselijke Verordening het verstrooien van as op begraafplaatsen is verboden. Dat klinkt gek, maar dat is om illegale verstrooiingen buiten medeweten van begraafplaatshouders tegen te gaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die gemeenten een model van verordeningen aanbiedt, heeft in haar model-APV wel een verbod staan. De gemeente Enschede heeft in haar APV dit verbod niet overgenomen:
Afdeling 9 VERSTROOIING VAN AS [vervallen]
Artikel 5:35 Begripsomschrijvingen
[vervallen]
Artikel 5:36 Verbod van incidentele as-verstrooiing op bepaalde plaatsen
[vervallen]
Artikel 5:37
[gereserveerd]

Dit betekent dat men zich rustig tot de gemeente kan wenden met het verzoek om de begraafplaats met het naastliggende stukje grond als strooiveld aan te wijzen, zonder dat men tevens om wijziging van de APV hoeft te vragen.

Vergelijk andere vragen in de subrubriek 'strooiveld'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE