Vingerafdruk (melden actie opdrachtgever aan andere nabestaande?)


5 augustus 2009

Vraag nummer: 6778  (oude nummer: 13531)

De opdrachtgever van een crematie heeft toestemming gegeven om een wasafdruk van een vinger van de overledene te maken. Het doel hiervan is om er in een later stadium een afdruk van te kunnen maken op een metalen , verzilverd of verguld medailllon. Een zoon van de overledene weet echter niet dat dit is gebeurd en was ook niet betrokken bij de regeling tot de uitvaart. Moet de zoon weten dat er een vingerafdruk in was is gemaakt, zo ja, wie moet hem dat vertellen Extra vraag: Kan de zoon de levering van de asbus aan de opdrachtgever (die overigens geen familie is) blokkeren?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U hebt als uitvaartonderneming alleen met uw opdrachtgever van doen. Het is niet uw taak of verantwoordelijkheid om derden te gaan vertellen wat de opdrachtgever voor specifieke wensen heeft. Anderzijds is het zo dat u dat ook niet geheim hoeft te houden, als een nabestaande u dat vraagt. Dan kunt u gewoon vertellen wat er is gebeurd. Maar u hoeft het niet actief te gaan melden.
Dat laatste is in sommige uitzonderlijke situaties wel nodig en wenselijk. Bijvoorbeeld als een opdrachtgever last minute besluit om de overledene niet te begraven maar het stoffelijk overschot ter beschikking van de wetenschap te stellen en het stoffelijk overschot direct wordt weggehaald; nabestaanden moeten dan in de gelegenheid worden gesteld om met die wetenschap actie te ondernemen, omdat het bijvoorbeeld niet conform de wens van de overledene is. Maar dat is uitzonderlijk. En het kan natuurlijk alleen als u nabestaanden kent.
Het maken van een wasafdruk is echter een tamelijk onschuldig iets, wat de integriteit van het stoffelijk overschot niet aantast.

Wat uw tweede vraag betreft: de zoon kan de levering van de asbus alleen blokkeren als hij (via een advocaat) aangeeft dat er een ernstig geschil is over de asbestemming en hij daar een kort geding over gaat voeren. Niet door te zeggen dat hij het er niet mee eens is. Alleen als een rechtszaak aanhangig is of binnen enkele dagen wordt gemaakt. Ik heb daar al veel vragen over beantwoord in de subrubriek Cremeren > Keuzes en zeggenschap over as.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.