Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verkrijgen van de as van Belgische overledene (wel of niet maand wachten?)

10 juni 2024

Vraag nummer: 68394

Beste Meester van der Putten,

Binnenkort hebben wij als Nederlandse uitvaartonderneming een Belgische mevrouw die in België overlijdt.
Mevrouw gaat in Nederland gecremeerd worden.
Gelden dan de Belgische rechtsnormen en mag mevrouw meteen na crematie mee naar huis, of gaat de Nederlandse wetgeving van kracht worden en moet de familie 30 dagen wachten.

Met vriendelijke groet,
Mariet Zanders
Fading uitvaartzorg
info@fading-uitvaartzorg.nl

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In Nederland geldt de Nederlandse wet.
Of de overledene of de opdrachtgever van de crematie wel of niet Nederlands is, qua nationaliteit of inwoner, is helemaal niet relevant.

De wet zegt niet dat nabestaanden of de opdrachtgever van de crematie de as een maand niet mag krijgen. De wet richt zich tot het crematorium.
De Wet op de lijkbezorging regelt in artikel 59 lid 1 dat de houder van het crematorium zorgt voor de bewaring van een asbus gedurende minimaal een maand na het bergen van de as in de bus.

In lid 4 van artikel 59 is geregeld dat de officier van justitie in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de termijn van een maand.
In het verleden werd die ontheffing vrij makkelijk verleend. Maar sinds zo'n 15-20 jaar geleden tevergeefs een kansloze rechtszaak is gevoerd om permanent ontheffing te krijgen (voor met name de crematie van Duitsers) is de norm werkelijk 'in bijzondere gevallen' geworden. Lukraak procederen kan dus een averechts effect hebben.

Terzijde: de wachttijd is niet 30 dagen, maar een maand. Ik snap niet dat veel uitvaartverzorgers zeggen dat de as 30 dagen bij het crematorium moet blijven. Dat staat niet in de wet en 30 dagen levert bij de meeste maanden in het jaar rekenwerk op.
Een maand is veel makkelijker te hanteren. Wordt iemand op 7 januari gecremeerd, dan kan de as na 7 februari worden afgegeven. Wordt iemand 22 februari gecremeerd, komt de as na 22 maart vrij. Dat vergt geen gereken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen zie:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder