Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Sancties cremeren in de open lucht


11 mei 2017

Vraag nummer: 50711

Geachte heer van der Putten,

Wat zijn de sancties als er toch gecremeerd wordt in de openlucht?

Met vriendelijke groet,
Daphne Dasselaar

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik neem aan dat uw vraag is ingegeven door vraag 50706 'Cremeren in openlucht' van gisteren. Voor andere lezers merk ik op dat u niet degene bent die gisteren die vraag gesteld had.

Het cremeren in de openlucht is strafbaar op grond van artikel 80 van de Wet op de lijkbezorging. Dat artikel bepaalt o.a.:
"Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft:
1. het bezorgen (...), wegmaken (...), vernietigen (...) van een lijk in strijd met of anders dan met inachtneming van hetgeen is bepaald bij (...) artikel (...) 49 (...)".
Artikel 49 luidt: "Crematie geschiedt in een crematorium".

Onder een crematorium wordt verstaan een gebouw met een oven, waar met name ook een installatie is gebouwd om de afvoer van stoffelijke stoffen te ondervangen.
Op de houder van een crematorium rusten een aantal wettelijke plichten, zoals ten aanzien van de registratie van crematies, het bewaren van asbussen e.d. Dat alles zou men kunnen ontduiken door niet in een crematorium te cremeren. Dat wil de wetgever niet.

De vraag is dan nog wie strafbaar kan zijn. Dat zijn in eerste instantie de personen die de crematie in de openlucht uitvoeren. Maar in tweede instantie kan een opdrachtgever ook strafbaar zijn; een uitvaartondernemer kan medeplichtig zijn. Het hangt van omstandigheden af (zoals: wie is van tevoren gewaarschuwd dat het niet mocht, wie behoorde beroepshalve te weten dat het niet mocht e.d.) wie het hoe zwaar aangerekend kan worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE