Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Radioactieve stoffen en crematie


14 maart 2008

Vraag nummer: 5278  (oude nummer: 10454)

ik had vandaag een discussie met de beheerder van een crematorium over pacemakers en radioactieve stoffen in een lijk.
Volgens hem is er een milieu wetgeving die zegt dat pacemakers en icd en radioactieve stoffen niet mogen worden verbrand cq begraven.

Ik heb uiteraard uw vraagrubriek op uitvaart gelezen hierover, en dat voor pacemakers op zich geen wettelijke verplichting is om ze eruit te halen op grond van de WLB of een hierop gebaseerd besluiten.
Dus zou het uit milieuwetgeving moeten blijken.
Zelf heb ik al nagezocht
Er is een aanbeveling van VROM op basis van de kernenergiewet, (Besluit stralingsbescherming) die met name voor jodium 125 therapie het implantaat voor crematie moet zijn verwijderd

Hoe zit het precies?

Antwoord:

Geachte heer,

Hahaha, ik krijg concurrentie. Maar u pakt het goed aan, namelijk door te kijken naar de Wet op de lijkbezorging én naar de uitvoeringsregelingen (Besluit op de lijkbezorging en diverse losse besluitjes) en vervolgens naar de milieuwetgeving. Het Besluit stralingsbescherming is o.a. van toepassing op medische stralingstoepassingen. Welke regelgeving eventueel nog meer van toepassing is weet ik niet, dat is niet het terrein van de lijkbezorging.

Ik heb het van artsen altijd zo begrepen dat als patiënten worden behandeld met radioactieve stoffen, dat dit ongevaarlijk is voor de omgeving. Anders zou zo'n patiënt ook niet op straat mogen lopen etc. Ook is het zo dat zulke straling vrij snel afneemt. Meestal wordt met zulke patiënten, als zij terminaal zijn, de behandeling gestopt en is de radioactiviteit dus al verdwenen bij overlijden.

Als ik het goed begrijp slaat uw vraag op de situatie dat bij patiënten een bron van radioactiviteit is ingebracht en (nog) niet 'uitgebracht' is op het moment van overlijden. Ik weet niet zo goed in wat voor situaties ik mij dit moet voorstellen, ben geen medicus. Ik ken geen enkel wettelijk gebod om zulke bronnen bij overlijden te verwijderen. U schrijft zelf dat er een aanbeveling is van VROM om in het geval van een jodium 125 therapie het implantaat voor crematie te verwijderen. Ik weet niet waar dat staat, maar het zal wel zo zijn, ik geloof u meteen.
Maar ik weet niet waar het staat en ik ken ook geen verbod.

Als de betreffende crematoriumbeheerder kan aanwijzen welke (milieu)wet en vooral welk artikel zegt dat pacemakers en radioactieve stoffen niet mogen worden verbrand c.q. begraven, hoor ik het graag. Mij is het niet bekend.

(NB Deze rubriek heeft trouwens een aantal zeer oplettende en attente lezers; misschien kan en wil iemand anders er iets over zeggen).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE