Proces Verbaal van crematie


3 januari 2005

Vraag nummer: 3577  (oude nummer: 5285)

In een tweetal crematoria waar ik regelmatig kom wordt proces verbaal opgemaakt van crematie. Dit gebeurt door een medewerker van het crematorium. In dat pv staat o.a. dat de identiteit is vastgesteld middels het document artikel 8, of dat door nabestaanden ter plekke afscheid is genomen van de overledene en als zodanig vaststaat dat het de juiste persoon betreft. Is dit nodig? Een begraafplaatsbeheerder doet zoiets ook niet, wanneer de identiteit is vastgesteld kan toch tot begraving/verbranding worden overgegaan? Is het opstellen van een pv niet iets voor jusititie i.p.v. een gewone burger ook al is hij/zij medewerker van een crematorium?

Antwoord:

Geachte heer,

Het schriftelijk vastleggen van het controleren van de identiteit van de overledene, is niet nodig. Het controleren zelf is wel nodig, natuurlijk.
Ik vind het op zich wel verstandig om ergens aan te tekenen dat de controle heeft plaatsgevonden, ook al is het geen verplichting. De term 'proces verbaal' klinkt wel zwaar, maar de inhoud kan heel eenvoudig zijn.
De aantekening dat ter plekke door nabestaanden afscheid is genomen van de overledene zegt mijns inziens trouwens niets. Want de nabestaanden staan gewoonlijk bij een gesloten kist en als het een gangbaar model is, is theoretisch verwisseling mogelijk zonder dat men daar als nabestaande kennis van draagt. Maar baat het niet, het schaadt ook niet.

Inderdaad maken beheerders van begraafplaatsen geen proces verbaal op van het controleren van de identiteit van een aangebrachte kist/overledene. Maar de kans op vergissingen en verwisselingen is ook iets minder klein dan bij crematoria. Op 99 van de 100 begraafplaatsen vindt er slechts 1 begrafenis op een dag plaats. Maar bij crematoria zijn er dagelijks meer crematieplechtigheden direct na elkaar en soms ook tegelijk. En dan is dubbele voorzichtigheid geboden.

De term 'proces verbaal' klinkt inderdaad officieel en ambtelijk. Maar iedereen kan overal een proces verbaal van opstellen. Het is immers niet meer dan een verslagje van wat iemand ziet, doet of constateert. Een proces verbaal krijgt een andere betekenis als die door een ambtsdrager zoals een politieagent wordt opgemaakt. Maar die zwaardere betekenis ligt niet aan het zijn van proces verbaal, maar aan het opgemaakt zijn door een persoon in functie. Een losse aantekening op een bierviltje van een agent weegt als bewijs zwaarder dan een document met zegels op perkament van een zomaar-iemand als bijvoorbeeld ik. De functie of hoedanigheid van de persoon die het verslag maakt, weegt het zwaarst.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >