Mobiel crematorium mogelijk?


25 september 2002

Vraag nummer: 1121  (oude nummer: 1456)

Fri Nov 20 07:58:36 1998

Geachte heer Van der Putten,

ik heb de volgende vraag. Zou een mobiel crematorium in Nederland wettelijk toegestaan zijn, los van alle praktische moeilijkheden met filteren van het rookgas e.d.? Dus puur wettelijk gezien? Op die manier zouden namelijk alle nabestaanden niet alleen op hun favoriete stekkie verstrooid kunnen worden, maar ook gecremeerd. Feijenoord fans in de Meer, natuurliefhebbers op het strand of in de duinen etc.

Antwoord:

Fri Nov 20 22:09:28 1998

Geachte heer of mevrouw,

U vraagt of een mobiel crematorium wettelijk toegestaan zou zijn. Ik neem aan dat u een verrijdbare, vervliegbare of vervaarbare dan wel anderszins vervoerbare installatie bedoelt, ongeacht de vraag of die bestaat uit een geheel of meerdere makkelijk monteerbare delen. U stelt uw vraag los van de vraag ook het technisch mogelijk is.
Ik heb er nog niet diep over nagedacht, maar ik zie zo al 3 problemen.

Het eerste probleem is de vraag of een mobiel crematorium wel een crematorium in de zin van de wet is.
De vraag wat nou de definitie van een crematorium is, werd ook al gesteld in het kader van het aftasten van mogelijkheden van verbranding in de open lucht. De verantwoordelijke minister gaat er van uit dat een crematorium een gebouw is.

Het tweede punt is dat voor het vestigen, uitbreiden of wijzigen van een crematorium altijd een besluit of een vergunning van de gemeenteraad nodig is. Het de gemeentegrenzen binnen rijden en aldaar gebruiksklaar maken van een crematorium komt neer op vestiging en behoeft dus telkens een vergunning.
Daar mag je dan wel enkele maanden (en soms jaren) voor uittrekken, gelet op de noodzakelijke voorbereidingen en procedures die daarmee kunnen samenhangen. Het is dus nooit mogelijk om bijvoorbeeld de zojuist te Scheveningen overleden heer X.Y.Z. de Jong binnen enkele dagen aldaar op het strand te cremeren. Om bij voorbaat in alle gemeenten vergunningen te gaan vragen lijkt mij een nagenoeg ondoenlijke zaak.

Het derde en m.i. grootste obstakel is dat voor een crematorium een milieu-vergunning (uit hoofde van de Wet milieubeheer) nodig is. Die vergunning moet door de gemeente worden gegeven. U begrijpt het al, dat is de gemeente van vestiging. Men zou dus ook bij elke gemeente op voorhand al zo'n vergunning moeten aanvragen. De procedure voor zo'n vergunning beloopt minimaal 7 maanden, als ik me niet vergis. Ook kan een hoog bedrag aan leges worden gevraagd. Een lastig probleem is ook dat de vergunning alleen geldt voor een bepaalde locatie. Je kunt in Scheveningen het mobiele crematorium niet de ene keer op het strand, een andere keer in een dorp en een volgende keer op de Pier zetten. Dan moet je voor al die locaties eigen vergunningen hebben. Namelijk voorwaarden/eisen van de milieuvergunning kunnen en moeten soms heel specifiek zijn voor de locatie. In verband met parkeeroverlast van bezoekers bijvoorbeeld. Of visuele of geluidhinder die er op de ene plek wel is, maar 100 meter verderop niet.

Mijn conclusie is dat je kunt twijfelen of een crematorium wel of niet mobiel mag zijn. Maar als een mobiele uitvoering wel zou zijn toegestaan, dan nog is er zo'n veeleisende vergunningplicht voor iedere standplaats, dat men nimmer binnen redelijke termijn in bedrijf zou kunnen zijn. Op sommige locaties zou je al blij mogen zijn als het binnen enkele jaren zou zijn; binnen enkele dagen is juridisch volstrekt onmogelijk. Niet vanwege bureaucratie, maar omdat bijvoorbeeld omwonenden enige tijd moeten hebben om te bezien of zij hinder zouden kunnen ondervinden en bezwaar kunnen maken.

In ons huidige wettelijke systeem is een mobiel crematorium feitelijk onmogelijk in bedrijf te krijgen.

mr W. van der Putten

20 november 1998

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn