Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hond samen met baasje cremeren?


30 mei 2003

Vraag nummer: 2276  (oude nummer: 2716)

30 May 2003 08:36

Kun je samen met je hond worden gecremeerd?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

In het Besluit op de lijkbezorging is een aantal aspecten van cremeren geregeld.
Artikel 9 zegt expliciet: De verbranding geschiedt op zodanige wijze, dat vermenging of verwisseling van
de as met die van andere lijken niet mogelijk is.

Alhoewel de wetgever hier waarschijnlijk andere overleden personen op het oog zal hebben gehad en geen huisdieren, is de strekking van dit voorschrift wel duidelijk: mensen moeten individueel worden gecremeerd.
Ook regels over het bergen van as in een hermetisch gesloten bus, en oude regels over een vuurvast steentje in de as waarmee de 'identiteit' van de as kan worden vastgesteld, duiden er op dat de wetgever waarborgen wil scheppen voor een 'zuivere' crematie van overledenen.

Als een nabestaande later de as van een overledene met de as van een huisdier wil vermengen, is dat wel mogelijk. Maar juridisch is er dan sprake van verstrooiing van de as, omdat de as met andere stoffen vermengd is en niet meer herleidbaar is tot de as van die ene unieke persoon.
Wie dat niet bezwaarlijk vindt, kan de assen van hond en zijn baasje samen in een urn bewaren of samen verstrooien.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

30 mei 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE