Geen cd-opnamen dienst; compensatie?


18 oktober 2009

Vraag nummer: 6984  (oude nummer: 14109)

Afgelopen week is een broer overleden. Familie heeft gevraagd om een cd-opname van de dienst. Cd meegekregen en er bleek niets op te staan. Waarschijnlijk op een verkeerd knopje gedrukt, maar hij is gewoon leeg. Opname zou 15 euro kosten en dit is dan ook van de rekening gehaald. Dit is een erg grove fout die op geen enkele manier te herstellen valt, dus de vraag van de familie is: wat is een redelijke prijs ter compensatie ?
Alvast bedankt.
Wilma

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De Ombudsman uitvaartwezen heeft vorig jaar een klacht behandeld over het niet aanmaken van een CD van een uitvaartdienst (klacht 2008-47 d.d. 26-10-2008).
Op het opdrachtformulier van de crematie plechtigheid was duidelijk aangegeven dat er een CD van de plechtigheid moest worden gemaakt. Om onduidelijke redenen is dat door het crematorium niet goed verwerkt waardoor er geen CD is gemaakt. Het crematorium heeft naast excuses een vergoeding van € 200,- aangeboden.
De klager kon zich hier niet in vinden. Hij stelde dat het crematorium een vergoeding van € 1500,- diende te betalen, zijnde een vergoeding van € 500,- per kind van de overledene. De klager was van mening dat het niet aanmaken van de CD niet in een bedrag is uit te drukken.
Klager gaf hiermee aan dat het gaat om een vergoeding van immateriële schade en die schade kan de ombudsman niet vergoeden.
Wel was de Ombudsman van mening dat het crematorium onzorgvuldig heeft gehandeld, maar dat die onzorgvuldigheid gezien moet worden in relatie tot de dienst/product waarover het gaat. Aangezien de kosten van een CD € 36,- bedragen stond de gevraagde vergoeding van € 1500,- in geen enkele verhouding tot de onzorgvuldigheid ook al stelde de klager nog “dat hij niet het onderste uit de kan wil halen”.
Door de Ombudsman is een vergoeding van € 250,- vastgesteld.

De Geschillencommissie Uitvaartwezen deed in september 2001 een uitspraak in een vergelijkbare zaak. De commissie bepaalde toen, dat in verband met het niet tot stand brengen van de geluidsopname aan klager een bedrag voldaan diende te worden van fl. 750,-, tegenwoordig ongeveer 340,- euro. (Geschillencommissie Uitvaartwezen 20 september 2001, UIT01.0005).

Beide uitspraken zijn opgenomen in het uitvoerige register van jurisprudentie in het Thematisch Handboek Lijkbezorging (losbladige uitgave SDU).

Misschien zijn deze vergelijkbare zaken voor u een richtlijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn