Fouten crematorium/uitvaartondernemer


4 september 2003

Vraag nummer: 2450  (oude nummer: 3011)

Geachte heer,

U schrijft in vraag 2964 dat de "wetgever alleen fouten van het crematorium strafbaar heeft gesteld, maar geen fouten van de uitvaartondernemer".

Is daar een speciale reden voor? Dat justitie onderzoek doet naar de gang van zaken lijkt mij terecht. Maar waarom onderzoekt men dan niet de uitvaartondernemer? En waarom is een fout van de ondernemer niet strafbaar?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De wetgever ging blijkbaar uit van de gedachte dat de uitvaartondernemer geen fouten zou kunnen maken. De uitvaartleider haalt de overledene thuis op, of uit het ziekenhuis, verzorgt de overledene (thuis of in een mortuarium), baart hem thuis of elders op en 'kent' zodoende de overledene, is de gedachte. Dat uitvaartondernemingen werken met werknemers die normale werktijden hebben, diensten overdragen aan collega's, de zaken ook 'over meer schijven gaan' en het persoonlijke contact met de overledene en diens familie ook beperkt is, is iets waar men waarschijnlijk wel aan gedacht heeft, maar niet verwachtte dat er iets fout zou kunnen gaan.
Een crematorium (of begraafplaats) krijgt echter een 'anonieme' kist en moet er dan zeker van zijn dat de papieren met persoonsgegevens en de kist bij elkaar horen. En hebben de plicht om dat te controleren aan de hand van een registratienummer.
Het gevaar om anonieme kisten te verwisselen achtte de wetgever bij crematoria en begraafplaatsen groter dan bij uitvaartondernemingen. Vandaar de controle-procedure. En met als stok achter de deur de strafbaarstelling voor het geval men het niet of niet goed zou doen.

Maar, eerlijk gezegd, geen enkel systeem is sluitend. Ik hoorde dat de uitvaartonderneming in Zeeland die de bewuste fout in april heeft gemaakt, nu via een advocaat heeft laten weten voortaan polsbandjes te gaan gebruiken. Dat kán fouten voorkomen. Maar de polsbandjes kunnen - uiteraard per ongeluk - ook bij de verkeerde persoon worden aangebracht. En als dat mensen zijn die geen rouwbezoek krijgen, of waarvan de kist bij het rouwbezoek gesloten blijft, wordt een vergissing, ook met polsbandjes, ook niet ontdekt. Strafbaar stellen van de uitvaartondernemer is dan ook napraten achteraf.

Het blijft gewoon altijd zaak voor alle betrokkenen om secuur te werken en te administreren.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn