Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eigenaar urn


25 september 2019

Vraag nummer: 58657

Goedemiddag mevrouw / meneer,

In bijdrage over de vraag wie de eigenaar van de urn wordt en mag beslissen wat daar mee gebeurt lees ik dat degene die de opdracht heeft gegeven voor de crematie ook de eigenaar wordt. Is dat nog steeds zo? Ik vraag het omdat de bijdrage uit 2008 stamt en de Wet op de lijkbezorging daarna zou zijn gewijzigd. Op overheid.nl wordt ik ook niet veel wijzer want daar publiceert men die wet die geldig was tot 31 december 2012.

Met vriendelijke groet,

Ronald Veuger

Antwoord:

Geachte heer,

Ik weet niet op welke vraag u het hebt, als het gaat om de vraag wie de eigenaar van de urn wordt. Want ik denk dat ik het nergens op die manier heb opgeschreven. Want zoals u het nu formuleert klopt het niet en heeft het nooit geklopt.
Bovendien zijn er op deze site honderden vragen over (zeggenschap over) urnen, asbussen en as behandeld.
Het is handig als u het nummer van de vraag die u bedoelt, noemt.

Het kan zo zijn dat iemand eigenaar is van een urn, maar daar gaat het waarschijnlijk niet om. Een urn is een (soms leeg) omhulsel. Het zal gaan om de inhoud, om de as.
In sommige gevallen kan men eigenaar van de as zijn; in andere gevallen niet. Maar dat is een juridisch theoretisch en ingewikkeld verhaal. Als er nog geen bestemming aan de as is gegeven, kan niemand eigenaar zijn. Als er wel een bestemming aan de as is gegeven kan men soms (!) wel eigenaar zijn.
Zie bijvoorbeeld mijn antwoord op vraag 55740 ['55704]'Bestemming asbus, wie is eigenaar?'[/l] uit juli 2018.

Misschien bedoelt u vraag 5527 'Wie is de wettelijke eigenaar van de asurn?' uit 2008. Daar neem ik in mijn antwoord de woorden 'eigendom van de urn' niet in de mond. Dat doet de vragensteller.

Maar het is vaak niet zo belangrijk wie eigenaar is. Het gaat er om wie zeggenschap over de as heeft. Vragenstellers realiseren zich het verschil meestal niet.

Als u een bepaald probleem of een bepaalde vraag hebt, kunt u beter die vraag of het onderliggende probleem of de situatie uitgebreid beschrijven.

Ik heb de indruk dat er een onderliggend probleem is, maar dat u nu een vraag stelt over wat volgens u waarschijnlijk de sleutel voor de oplossing is. Dat is gevaarlijk, want dat kan u op een verkeerd been zetten.

Bijdragen op deze site uit 2008 over zeggenschap over de as zijn ook in 2019 geldig en ik durf te voorspellen dat dat nog tientallen jaren zo zal zijn. Op hoofdlijnen zelfs over honderden jaren. Het is het soort onderwerp dat niet snel verandert. Ik denk niet dat de wetgever ooit zal besluiten om de zeggenschap over de as van overledenen als hoofdregel aan buurmannen of ex-echtgenoten toe te kennen. Dat zal altijd de opdrachtgever van de crematie blijven. In heel bijzondere gevallen kunnen er uitzonderingen zijn, maar dat geldt voor bijna elke wettelijke regel.

De laatste belangrijke wetswijziging is van 1991; er zijn later regelmatig wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging geweest, maar alleen over relatieve details.

In de Wet (op de lijkbezorging) kunt u niet lezen wie eigenaar van een urn (met inhoud) is, want daar gaat de wet niet over. De wet regelt wie een uitvaart kan en mag uitvoeren en dat is een andere systematiek. Wie in eerste en in tweede instantie zeggenschap over as heeft, is het gevolg van de gekozen systematiek. Het is iets wat in de uitwerking in diverse fases zoveel nuances kan hebben, dat zich dat niet leent voor een wettelijke regel.

Ik denk dat u met dit antwoord niets wijzer geworden bent. Ik nodig u uit om alsnog 'uw' probleem of situatie in een vervolgvraag te beschrijven. Hoe meer gedetailleerd u de vraag stelt, hoe beter het antwoord kan zijn.

Als u geen nieuwe vraag wilt stellen, hebt u waarschijnlijk het meest aan de eerder gestelde vragen over wie mag beslissen over de as en de wens van de overledene in de subrubriek 'Keuzes en zeggenschap over as'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE