Crematieoven defect


2 september 2009

Vraag nummer: 6836  (oude nummer: 13719)

Als er een crematieoven stuk gaat en er is in hetzelfde crematorium geen andere, dan kan er bij een ander crematorium dezelfde dag gecremeerd worden. Is dat juist? Klopt dit wel met het verkregen verlof? Dit verlof staat volgens mij op het crematorium en op een vaste dag dat er gecremeerd wordt? Is dit in de wet geregeld?

Antwoord:

Geachte heer,

De wet heeft hier geen regeling voor.

Het verlof tot verbranding is geldig in elk crematorium. Het gaat er maar om DAT de overledene gecremeerd kan worden; WAAR is niet relevant.

Een overledene moet uiterlijk de 5e dag na die van het overlijden gecremeerd worden. Het verlof bevat geen datum waarop per se gecremeerd moet worden.

Als door een kapotte oven de crematie op de 5e dag na die van het overlijden niet meer mogelijk is, dan wordt het gewoon de 6e dag. Nood breekt wet. Uitstel vragen bij de gemeente heeft dan geen zin, want er is geen keuze meer.

Als voorzienbaar is dat de oven niet binnen een of twee dagen gerepareerd kan worden, ligt het in de rede om de crematie elders te laten plaatsvinden. In overleg met de familie natuurlijk. Als de familie er de voorkeur aan geeft om enkele dagen te wachten om de crematie toch in het beoogde crematorium plaats te laten vinden, kan men bij de gemeente verlof voor uitstel vragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn