Bouwvergunning urnenmuur


14 oktober 2008

Vraag nummer: 5754  (oude nummer: 11461)

Het kerkbestuur is bezig met het maken van een urnenmuur.Deze urnenmuur staat geheel op terrein van de kerk en vormt geen afscheiding met derden. De muur zal 2.50 hoog worden.en 35cm breed en half rond ongeveer 16 meter.Tevens is de vraag of de kop van de urnenmuur mee geteld moet worden; deze is nu onderdeel van de aangegeven hoogte. De gemeente heeft de bouw stilgelegd onder de noemer dat een erfafscheiding niet hoger mag zijn dan 2 meter..
Tevens zij opgemerklt dat het een derde urnenmuur betreft er zijn al twee precies gelijke muren opgericht.
Vraag is moet voor deze muur een bouwvergunning aangevraagd worden..
Vriendelijke groeten..

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik denk inderdaad dat een bouwvergunning zal moeten worden aangevraagd. Het bestemmingsplan geeft gewoonlijk de bouwhoogte van bouwsels aan en de kop van de muur zal waarschijnlijk moeten worden meegeteld.
Je hebt in bestemmingsplannen ook wel de situatie dat van gebouwen soms de nokhoogte is voorgeschreven en soms de goothoogte. Maar uw urnenmuur zal geen dak met nok of goot hebben. Het gaat dan gewoon om de totale hoogte van het geheel.

Ik kan er echter van een afstand niets definitiefs over zeggen. Je moet een bestemmingsplan helemaal bekijken, het algemene deel, de kaart en de specifieke voorschriften en eventuele overgangsregelingen, om te beoordelen wat nu eigenlijk de regels zijn. Ik kan me wel voorstellen dat men voor het terrein van de begraafplaats geen specifieke regels over de hoogte van gebouwen of bouwsels heeft vastgelegd, simpelweg omdat men daar geen gebouwen of bouwsels verwacht. Dat men nu dan blijkbaar aansluiting zoekt bij de toegestane hoogte van een erfafscheiding klinkt me niet gek in de oren.

Zijn de andere twee urnenmuren identiek en zonder vergunning gebouwd? Dan is er een kans dat ze - juridisch-technisch gezien - illegaal gebouwd zijn. Dat geeft geen recht om ook een derde muur te bouwen. Misschien moeten de twee andere muren ook gelegaliseerd worden.

Ik was trouwens toevallig 2 weken geleden nog in uw dorp. Heb er lekker gegeten tegenover de kerk...

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn