Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wijziging asbestemming en/of rechthebbende; geen toestemming op papier


9 september 2002

Vraag nummer: 1063  (oude nummer: 1398)

Wed Sep 20 14:42:19 2000

In opdracht van de samenwonende partner heeft een crematie plaatsgevonden. Als asbestemming is opgegeven Algemene Nis, een tijdelijke bewaarplaats van de as. In de leveringsvoorwaarden van het crematorium staat dat de opdrachtgever, indien geen definitieve bestemming wordt opgegeven, impliciet toestemming geeft de as na een jaar te verstrooien.
De dochter van de overledene, erfgename, wenst de as thuis te bewaren en een telefonisch verzoek van haar aan de opdrachtgever ontlokte slechts de uitspraak: ’ Ga de urn maar halen, want je mag ze van mij hebben’ of woorden van gelijke strekking. Echter op papier is geen toestemming te verkrijgen.
Zijn er mogelijkheden om de dochter van de overledene ter wille te zijn zonder rechterlijke uitspraak?

F.K.

Antwoord:

Wed Sep 20 16:00:44 2000

Geachte heer,

Als u als crematorium de dochter ter wille zou zijn, zou u het volgende kunnen doen.

Een brief schrijven aan betrokkene, waarin u vertelt dat zij u heeft benaderd met de vraag om de as mee te nemen. Dat u aan dat verzoek geen gehoor kunt geven zonder toestemming van betrokkene. Dat u van de dochter gehoord hebt dat hij wel mondeling instemming heeft gegeven, maar dat u ook een blijk van die instemming moet hebben. Dat u daarom deze brief schrijft. U neemt aan dat het verhaal van de dochter klopt en daarom bent u voornemens om over 4 weken de asbus aan haar te geven. Mocht het onverhoopt zo zijn dat een en ander niet zijn instemming heeft, dan kan hij dat binnen 3 weken schriftelijk aan u berichten. Als u geen bericht ontvangt, neemt u aan dat hij instemt.

Kortom, zo 'creëert' u stilzwijgende instemming.

mr W.G.H.M. van der Putten

20 september 2000

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE