Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overgang rechthebbende urnengraf zonder vereiste toestemming


1 mei 2017

Vraag nummer: 50593

Een rechthebbende heeft tijdig aangegeven het grafrecht op een urnengraf tegen het einde van de graftermijn te willen beƫindigen. De termijn eindigt 27 juni 2017. Daarbij heeft de rechthebbende aangegeven de as te willen verstrooien. De datum 11 mei was daarin al vastgelegd als verstrooiingsdatum.

Vervolgens komt een kleindochter in beeld die moeite heeft met de verstrooiing. Zij heeft gehoord van de plannen en geeft aan rechthebbende te willen worden. De medewerker die hiervoor verantwoordelijk is, heeft haar vervolgens de verlengingsstukken toegezonden en een factuur. Formeel is zij nu in ons systeem opgenomen als rechthebbende. Aan de eigenlijke rechthebbende (op dit moment) is medegedeeld dat de asverstrooiing geen doorgang kan vinden.

De eigenlijke rechthebbende heeft inmiddels gereageerd. Zij wil alsnog de rechten verlengen maar geeft bovenal aan zeker ook rechthebbende te willen blijven.

Hoe moeten wij hier mee om gaan.

Gemeente X

Antwoord:

Geachte heer,

Er is helaas een grote fout gemaakt.

De (oude of eigenlijke) rechthebbende op het graf blijft rechthebbende tot 27 juni. Men kan, als het grafrecht niet verlengd is, het grafrecht van het urnengraf wel per 28 juni uitgeven aan een ander. Maar dat zal waarschijnlijk niet de bedoeling van de nieuwe rechthebbende zijn, als het graf dan leeg is en de as verstrooid is.

Wat beslist niet kan en mag, is de grafrechten al per direct overschrijven op naam van een belangstellende, die daarmee onmiddellijk rechthebbende wordt. Er lopen immers nog rechten tot eind juni, tenzij de rechthebbende nadrukkelijk eerder afstand van het graf heeft gedaan. Maar dat ligt niet voor de hand als de rechthebbende wenst dat de as verstrooid gaat worden. Waarschijnlijk wil de rechthebbende verstrooiing van de as en kan het hem of haar niet zoveel schelen wat er eind deze maand en volgende maand vervolgens nog met het urnengraf gebeurt. Misschien wil de eigenlijke rechthebbende nog het grafmonument hebben, maar dat is een detail.

Als de grafrechten nu op naam staan van de kleindochter, moet dat besluit als onbevoegd (want zonder instemming van de oude rechthebbende) genomen, direct worden ingetrokken. De kleindochter kan daar bezwaar tegen aantekenen, maar dat bezwaar zal niet kunnen slagen als er geen toestemming van de oude rechthebbende was.
De oude/eigenlijke rechthebbende wordt door het intrekken van het besluit tot overschrijving, weer in de oude rechten hersteld.

Als de kleindochter niet wil dat de as verstrooid wordt en het grafrecht wil verlengen, kan zij met de oude rechthebbende in overleg treden om dat af te spreken. De oude rechthebbende kan zolang hij of zij nog rechten op het graf heeft, dus tot eind juni, de asbus laten opgraven en de as verstrooien. Daar is geen toestemming van andere familie voor nodig. Als de kleindochter verstrooiing wil voorkomen, kan zij een rechtszaak tegen de oude rechthebbende beginnen en eventueel ook beslag laten leggen op de asbus.

Als de eigenlijke rechthebbende inmiddels heeft besloten om de grafrechten alsnog te verlengen en de as niet te verstrooien, ontstaat de situatie die de kleindochter wenst.
Maar het blijft dan wel zo dat de rechthebbende van de ene op de andere dag kan besluiten om de asbus uit het graf te laten nemen en de as te verstrooien. Nu bekend is dat verschillende partijen verschillend tegen de verstrooiing aankijken, zou ik de suggestie willen doen dat de gemeente een aantekening opneemt in de administratie, dat als de rechthebbende de asbus uit het graf wil laten verwijderen, dit gebeurt met een maand vertraging en dat onmiddellijk de kleindochter van dit voornemen in kennis wordt gesteld. Die heeft dan bijna een maand de gelegenheid om zich te bezinnen op 1) minnelijk overleg met de rechthebbende of 2) een rechtszaak te beginnen en beslag op de asbus te laten leggen.

Het vertragen van de afgifte van de asbus of van een verstrooiing vindt zijn grondslag in de toelichting bij een wetswijziging uit 1998. Daar is gesteld door de regering dat de houder van een crematorium een asbus enige tijd kan vasthouden, als er blijkt van onenigheid tussen nabestaanden over de bestemming van de as. Dit geldt mijns inziens redelijkerwijs ook voor de houder van een begraafplaats.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Waarom moet je na de crematie een maand wachten op de as?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >