Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ongevraagd rechthebbende asbus geworden (in strijd met erfrecht)


25 juni 2018

Vraag nummer: 55469

Goedemiddag meneer Van der Putten,

Vandaag werd ik aangesproken door mijn overbuurman.... in januari mocht ik de crematie van zijn partner (geen s.o., wel samenwonend) begeleiden.

Beide partners zijn weduwnaar en weduwe van een eerdere partner, en beiden hebben uit deze huwelijken 2 dochters (dus 4 samengevoegd in totaal). De twee gezinnen leven al 12 jaar als 1 groot gezin, en om die reden is mijn buurman de rechthebbende van de uitvaart van zijn 2e partner, ik zal haar R noemen. De 1e partner van R is een aantal jaren geleden gecremeerd, en zijn as verblijft nog in het crematorium..... het was de wens van R om de as van haar en de vader van haar kinderen tegelijkertijd te verstrooien. Tot verbazing van mijn buurman kreeg hij een brief van dit bewuste crematorium, dat door het overlijden van R, hij nu de rechthebbende is van de as van eerdergenoemde vader van zijn "stiefkinderen". Ik vraag me af hoe dit kan... er was geen juridische relatie tussen R en mijn buurman. Waarom zijn de kinderen niet aangeschreven als rechthebbende van de as van hun vader bij het overlijden van hun moeder? Is dit gebruikelijk? Hoor graag uw mening in deze.
Met vriendelijke groet,
Marja Oosterman,
Oleander Uitvaartzorg in Tiel.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Juridisch maakt het crematorium een grote fout.

De asbus met inhoud van de eerste echtgenoot van R is een voorwerp dat vatbaar is voor bezit en dat in de nalatenschap van R valt (in tegenstelling tot de as van R zelf, want die bestond nog niet op het moment van haar overlijden). De erfgenamen van R zijn dus samen eigenaar van de as van de overleden 1e man van R. Zij treden samen in de rechten en verplichtingen van R, wat inhoudt dat het contract dat R waarschijnlijk had voor het bewaren van as, op hen samen overgaat. Het is onhandig als zij samen het contract voortzetten, want dan moeten zij altijd samen eensluidende besluiten nemen. Het is handiger als zij samen beslissen dat een van hen het contract voortzet.

De erfgenamen van R zijn - als niemand onterfd is - haar eigen 2 dochters. Mensen die samenwonen zijn geen erfgenaam van elkaar, ook niet als zij een samenlevingsovereenkomst hebben. R kan haar 2e echtgenoot wel tot erfgenaam benoemd hebben, maar alleen in een testament. Daar vertelt u niets over. Vermoedelijk is hij geen erfgenaam.
Gelet op het zijn van erfgenaam van de twee dochters en op hun bloedband met hun overleden vader, ligt het voor de hand dat een van hen het contract overneemt en dat aan het crematorium bericht.

Ik denk dat bij het crematorium de gemakzucht voorop heeft gestaan, toen men besloot om de langstlevende echtgenoot te benoemen tot opvolger van R, waarschijnlijk omdat het de enige persoon is waarvan de gegevens bij het crematorium bekend zijn. Maar dat kan niet. Niemand kan ongevraagd rechten en plichten in de schoenen geschoven krijgen. Zeker niet als anderen (de erfgenamen) inmiddels die rechten en plichten al hebben. Het crematorium weet waarschijnlijk alleen niet wie dat zijn, maar juridisch doet dat er niet toe. Het crematorium heeft helemaal niet de bevoegdheid en de juridische macht om een derde de rechten te geven.

Ik denk dat de langstlevende echtgenoot of de dochters namens de erfgenamen aan het crematorium moeten laten weten welke dochter het contract met betrekking tot de as van haar vader overneemt. Die kan dan opdracht geven om later de asbus te verwijderen en de as te (laten) verstrooien, als het verstrooien er nog enige tijd op zich laat wachten. Als het verwijderen van de asbus en het verstrooien direct kan gebeuren, kun de gezamenlijke erfgenamen samen dat in een door hen samen ondertekende brief aan het crematorium laten weten.

Het handelen van het crematorium is erg onprofessioneel. Ten onrechte ziet men geen onderscheid tussen de as van de laatste gecremeerde overledene R en de as van een andere persoon waar die laatst gecremeerde overledene de zeggenschap over had. In het geval van de crematie van R heeft de opdrachtgever van de crematie de zeggenschap over de as; over de as waar R zeggenschap over had, die van haar 1e man, hebben nu haar erfgenamen zeggenschap.
Het had natuurlijk zo moeten gaan, dat het crematorium eerst (via de langstlevende echtgenoot of de uitvaartverzorger) aan de erfgenamen zou vragen wie de zorg voor de as op zich zou nemen.
De kinderen hadden aan de andere kant zelf ook kunnen bedenken dat zij nu iets zouden moeten regelen en ondernemen ten aanzien van de as van hun vader. Ook een uitvaartverzorger had hen daar op kunnen wijzen, natuurlijk.

Zie vergelijkbare vragen over asbussen, as en erfrecht in de subrubriek 'Keuzes en zeggenschap over as'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE