Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Asbestemming in de katholieke kerk

27 oktober 2017

Vraag nummer: 52514

Weledelgestrenge heer van der Putten,
Ik heb volgende vraag:
Mijn moeder is op 1. September 2017 op 90-jarige leeftijd gestorven. De uitvaartdienst in de rooms katholiek kerk heeft in Rotterdam plaatsgevonden en daar is zij ook gecremeerd.
Actueel heb ik binnen onze familie een discussie over het bijzetten van de urn of verstrooiing van de as. Ikzelf ben voor bijzetting of een urnengraf. De andere drie personen zijn voor verstrooing.
Volgens de Instructie Ad resurgendum cum Christo in 2016 is het verstrooien van as bij de katholieke kerk niet toegestaan, o.a. wordt gezegd:
„Wanneer algemeen bekend is dat de overledene om redenen die in strijd zijn met het christelijk geloof om crematie en de verstrooiing van de as heeft gevraagd, moet aan die persoon een christelijke begrafenis worden geweigerd overeenkomstig de normen van de wet.“
Mijn moeder had in haar testament uitdrukkelijk de wens gegeven dat er na haar overlijden een uitvaartmis wordt gehouden in Rotterdam en dat haar stoffelijk overschot gecremeerd dient te worden. Dit is ook zo gebeurd.
Helaas heeft zij over de asbestemming niets vastgelegd. Of is uit de vastlegging in haar testament te lezen, dat zij er automatisch vanuit is gegaan, dat de urn wordt bijgezet of in een urnengraf de laatste rustplaats vind, daar volgens de katholieke kerk dan ook geen uitvaartmis had mogen worden gehouden? Had de notaris die het testament heeft opgemaakt haar daarop niet moeten wijzen?
Ik verzoek U om Uw mening.
Hartelijk bedankt en met vriendelijke groeten.
Ben Bogert, Kirchweg 20a, 51766 Engelskirchen, Duitsland

Antwoord:

Geachte heer,

De 'Instructie Ad resurgendum cum Christo' uit 2016 is mij bekend. De RK kerk is geen voorstander van crematie, maar als het toch gebeurt wil men dat de as ongedeeld in gewijde grond wordt begraven, in een graf, urnengraf en een nis in een urnenmuur zal dan ook wel mogen, als die muur gewijd is en op een RK begraafplaats staat.

Het lijkt mij te ver gaan om uit het bestaan van de 'Instructie Ad resurgendum cum Christo' rechtstreeks af te leiden dat het de wens van uw moeder was dat haar as zou worden bijgezet. Maar als uw moeder op alle vlakken altijd probeerde zo veel mogelijk conform de richtlijnen van de kerk te leven, zou je misschien wel mogen concluderen dat zij de wens zou hebben gehad dat haar as ook op een RK kerkhof bijgezet zou worden. Maar u en uw broers of zussen kennen zelf uw moeder het best en kunnen zelf het best de conclusie trekken of zij deze vermoedelijke wens had of niet.

Ik zelf ben geneigd te denken dat als zij in haar testament heeft aangegeven wel gecremeerd te willen worden en een uitvaart mis te wensen, maar niet de asbestemming heeft aangegeven, zij geen voorkeur had voor verstrooien of bijzetten, dan wel haar nabestaanden de ruimte wilde geven hun eigen voorkeuren te volgen.

Ik zie anno 2017 geen verplichting voor een notaris om iemand die een testament opmaakt en daarin te kennen geeft een RK uitvaartmis te wensen, er op te wijzen dat het kerkelijk recht dat afwijst. De praktijk is dat nagenoeg elke RK priester bereid is om een uitvaartmis te leiden, als de overledene gecremeerd wordt. Misschien dat 1 op de 1.000 er een probleem mee heeft, maar dan kan men gewoon een andere priester vragen de mis op te dienen. Dus de uitvoering geeft geen probleem.

De vraag is waarom de andere kinderen een voorkeur hebben voor verstrooiing. Vaak is het een combinatie van de argumenten 'Ik ga toch nooit naar een graf' en 'Ik heb er het geld niet voor over'. Het lijkt mij een goede oplossing dat als u als enige voor een bijzetting in een bestaand graf of een urnengraf bent, u daar dan ook zelf de kosten van draagt.
Na een bepaalde periode zal het graf geruimd worden en zal de as alsnog verstrooid worden. Dan wordt alsnog aan de wens van de andere 3 personen voldaan.

Zie de andere vragen over verschillende wensen van nabestaanden in de subrubriek 'Keuzes en zeggenschap over as'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder