Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asbestemming broer (hoe krijg ik informatie?)


25 oktober 2018

Vraag nummer: 56507

L.S.
Gaarne vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Als verzekeingesnemer van de uitvaartverzekering van mijn broer Xxxx Xxxxxxx, geb. XX-XX-19XX, ben ik bij toeval te weten gekomen dat hij op 00 XXXXXX 2018 is overleden. Noch de verzekeringsmaatschappij Monuta, als de echtgenoot hebben mij daarvan in kennis gesteld. De crematie heeft op XX XXXXXXX plaatsgevonden. Vervolgens is door de echtgenoot toestemming gegeven dat de as door begrafenisondernemer Xxxxx uit Xxxxxxx mocht worden opgehaald. Dit is op XX-XX-2018 gebeurd. vervolgens verschuilt men zich achter de wet op de Privacy en wensen zij mij niet te vertellen wat er met de as is gebeurd. Kan dit zomaar?
Een collega van mij, die begraafplaatsbeheerder is, heeft mij verteld dat men die info moet geven. Een overledene heeft immers geen privacy meer. Wilt u mij hierover bellen hoe ik e.e.a. moet aanpakken om dit wel te weten te komen?
Ik heb rechtsbijstand. Ik ben te bereiken op 000-0000000 of 06-00000000.
Met vriendelijke groet,
XX
XXstraat
0000 XX Xxxxxx

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik ben eerst maar eens begonnen om de namen en data uit uw vraag te halen, want om uw verhaal open en bloot op internet te hebben staan is geen goed idee, vooral voor uw eigen privacy.

Hoe zit het met openbaarheid bij een crematie en verzekeringen?

Een crematorium is verplicht om iedereen die er naar vraagt - een broer of zus, een oude vriend of een willekeurig persoon - te vertellen of en wanneer iemand bij haar is gecremeerd. Het crematorium is ook verplicht om te vertellen wat er vervolgens met de as is gebeurd. Het crematorium moet dat noteren in een openbaar register, dat zij tot in de eeuwigheid moet bewaren. Mensen hebben wettelijk het recht om ook over een maand of over 71 jaar te vragen of meneer X in dat crematorium is gecremeerd en zo ja, wanneer en wat er met de as is gebeurd.

Een crematorium moet noteren:
a. de naam en voornamen van de overledene, datum en plaats van geboorte, datum en plaats van overlijden, alsmede het registratienummer van de asbus, dan wel, in het geval van een doodgeborene, de naam, datum en plaats van geboorte, alsmede het registratienummer van de asbus;
b. de bestemming die aan de as is gegeven;
c. de naam en het adres van de persoon die de bestemming van de as heeft aangegeven;
d. de plaats van bestemming van de as;
e. in het voorkomende geval, de naam en het adres van de persoon aan wie de asbus ter beschikking is gesteld;
f. in het voorkomende geval, de naam en het adres van de houder van het crematorium of van de houder van de plaats van bijzetting waar de asbestemming zal plaatsvinden.

Als de as bewaard is in een columbarium of urnentuin van een ander crematorium, of is bijgezet op een begraafplaats, moeten dat crematorium of die begraafplaats noteren:
a. de naam en voornamen van de overledene, onderscheidenlijk de naam van de doodgeborene, alsmede het registratienummer van de asbus;
b. de naam en het adres van de houder van het crematorium waar de crematie heeft plaatsgevonden;
c. de plaats van bijzetting van de asbus;
d. in het voorkomende geval, de plaats van bestemming van de as;
e. in het voorkomende geval, de naam en het adres van de persoon aan wie de asbus ter beschikking is gesteld.

U kunt dus bij het crematorium navragen wie de bestemming aan de as heeft gegeven en waar de as gebleven is. Ik adviseer u om dat na te vragen als u dat nog niet gedaan hebt en nu alleen geruchten hebt gehoord. Ik adviseer u om die vraag schriftelijk te stellen, per brief of e-mail en alleen een schriftelijk antwoord te accepteren. Telefonisch worden te makkelijk fouten en vergissingen begaan.

Als u men kan vertellen dat de asbus is bijgezet in een columbarium of op een begraafplaats, eventueel door tussenkomst van een uitvaartonderneming, dan weet u dat. Dan kunt u weer verder informeren bij dat crematorium of die begraafplaats. Die zijn ook weer verplicht om u te vertellen of de as daar is.

Als de uitvaartondernemer de as heeft opgehaald en heeft afgegeven aan de echtgenoot van uw broer, dan is die echtgenoot niet verplicht om iemand te vertellen wat er verder met de as is gebeurd. De uitvaartondernemer mag dat niet vertellen, als hij het weet. Dat heeft niets te maken met privacywetgeving, maar met de feit dat de echtgenoot met de uitvaartonderneming een overeenkomst heeft en dat het principe bij overeenkomsten altijd is dat ze alleen partijen aangaan en men niet allerlei mensen over de inhoud behoort te vertellen. Als ik bijvoorbeeld een huis huur bij een woningbouwvereniging, behoort de woningbouwvereniging ook niet aan Jan of Piet te vertellen wat in mijn huurovereenkomst staat en of ik de huur wel op tijd betaal. Dat is privé, ook al is er geen privacywetgeving die dit regelt en hoeft te regelen.

Het is geen taak van een verzekeringsmaatschappij om verzekeringnemers in kennis te stellen van een overlijden. Als de echtgenoot u niet wil informeren, is dat zijn goed recht. Niemand is verplicht om anderen te informeren over een overlijden. Zie bijvoorbeeld vragen daarover in de subrubriek 'Uitvaartplechtigheid'.

Uw collega de begraafplaatsbeheerder heeft gelijk, voor zover het gaat om de gegevens die een crematorium of begraafplaatshouder moeten verstrekken. Maar een uitvaartverzorger of verzekering hebben op dit vlak geen verplichtingen. Nu ja de uitvaartonderneming moet zich houden aan de wens van zijn opdrachtgever.

U schrijft 'Een overledene heeft immers geen privacy meer'. Daar vergist u zich in. Sommige regelingen en bescherming stoppen op het moment van overlijden, maar andere regels niet. Artikel 10 van de Grondwet d at over privacy gaat, geldt in principe ook als mensen overleden zijn. Zie bijvoorbeeld
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkjaj9cwkvzr/artikel_10_privacy.

Denkt u ook maar eens aan het medisch beroepsgeheim. Ook als de patiënt overleden is, mag een arts of ziekenhuis niet zomaar inzage geven in het medisch dossier, om maar eens een voorbeeld te geven.

U kunt natuurlijk een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Maar ik zou niet weten wat die voor u zou kunnen doen. Als de echtgenoot van uw broer weigert om te vertellen wat er met de as gebeurd is, kan niemand hem dwingen. Een eventuele rechtszaak is kansloos, want u hebt geen recht om het te weten te komen en de echtgenoot heeft wel recht om het privé te houden nadat de as het crematorium heeft verlaten. (Tenzij de as bij een begraafplaats is; die is wel verplicht om u desgevraagd informatie te verstrekken).

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Keuzes en zeggenschap over as'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >