Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Visiterecht Asbus


11 maart 2004

Vraag nummer: 2971  (oude nummer: 4115)

Geachte heer van der Putten

Mijn moeder is op 4 oktober 2003 overleden. Er zijn 4 kinderen. Ik ben de opdrachtgever voor de crematie. Nu 6 maanden later eisen 2 kinderen bezoekrecht voor de Urn. Ben ik wettelijk verplicht om aan deze eis te voldoen.

Antwoord:

Geachte heer,

Het hangt er van af waar de urn is. Als de urn bij iemand thuis wordt bewaard, is er geen bezoekrecht in die zin dat die iemand tegen zijn wens in bezoek voor de urn moet ontvangen. Ook niet dat de urn bijvoorbeeld een uurtje naar een derde moet worden gebracht, alwaar men dan een bezoekje kan afleggen.

Wie het daar niet mee eens is, zal naar de rechter moeten stappen om een soort omgangsregeling af te dwingen, dan wel verplaatsing van de asbus naar een openbare plek zoals een columbarium of een begraafplaats af te dwingen.

Het gevolg van het feit dat de wetgever vond dat asbussen thuis konden worden bewaard is, dat zulke asbussen niet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook niet voor naasten van de overledene.

Als de asbus op een openbare plek zoals een columbarium of andere bezwaarplaats is, kan niemand de toegang worden ontzegd. Tenzij de rechter een bezoekverbod oplegt, wat alleen in zeer extreme situaties denkbaar is.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE