Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn bijzetten (vervolg 16693)


20 juni 2011

Vraag nummer: 24732  (oude nummer: 16823)

Beste mr. van der Putten,

Allereerst bedankt voor uw info op mijn eerdere vraag nr van 6 mei jl. mbt urn in graf bijzetten (kerkhof weigert).
Ondertussen heb ik een brief aan het kerkbestuur geschreven met als vraag om in een persoonlijk gesprek wellicht nader tot elkaar te komen mbt urn plaatsing in het graf.
We zijn voor een gesprek uitgenodigd. Wanneer er in dit gesprek blijkt dat het parochiebestuur vast houdt aan haar mening dat er geen urn geplaatst mag worden in het graf, zijn er dan (juridisch) nog mogelijkheden/wegen te bewandelen?
Ik vraag dit om tijdens dit gesprek niet overrompeld te worden en info te hebben over het mogelijke vervolg.

Ik hoop dat u ons van info kunt voorzien.

Met vriendelijke groet,
Sandra Pelster-Thijert

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zeker zijn er juridische wegen te bewandelen.
Een verbod tot het bijzetten van een urn is alleen bindend als het in een beheersreglement staat en als dat reglement voorafgaand (!) aan de uitgifte van een graf is overgelegd. Zo niet, dan is er juridisch gezien geen geldig verbod en kunt u vrij over het graf beschikken en mag u een asbus bijzetten.

In diverse rechtszaken hebben rechters gezegd dat men zich alleen aan reglementen hoeft te houden als deze tijdig, dat is op het moment van uitgifte van het graf en dus voorafgaand aan de eerste begrafenis of bijzetting, is overhandigd. Weken later het reglement toesturen maakt het ongeldig.

Maar luistert u eerst gewoon naar de argumenten van het kerkbestuur en vraagt u hen om die argumenten op papier te zetten. Dan kunt u er eventueel mee naar een advocaat.

Een belangrijke vraag van u aan het bestuur zou kunnen zin: wat is de reden waarom u geen asbussen toestaat? Misschien is het een misverstand. Ik hoor wel eens dat mensen denken dat in een gewoon graf alleen kisten en in een urnengraf alleen urnen zouden mogen staan. Dat is niet zo. Urnen mogen zeker in gewone graven staan. Kisten zouden eigenlijk ook best in urnengraven mogen, alleen heb je dan het praktische probleem dat bijna alle urnengraven te klein zijn voor een kist. Maar wettelijk zou dat best mogen.
Het zou jammer zijn als men alleen op basis van onwetendheid of een misverstand iets zou verbieden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE