Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Toezicht gemeente bij plaatsing urn


11 mei 2004

Vraag nummer: 3109  (oude nummer: 4295)

Geachte meneer van der Putten,
Ik heb de volgende vraag:
Wanneer na een crematie een nabestaande kiest voor een urnbijzetting in een urnenmuur, of kiest voor een urnengraf op een Gemeentelijke begraafplaats en daarom een plaatsje aanvraagt bij de desbetreffende Gemeente, dan wordt degene die dit aanvraagt bij de Gemeente de rechthebbende.
Nu gaat deze persoon naar het crematorium om zelf de urn in ontvangst te nemen en tekent daar een verklaring van ontvangst van de as-urn en wordt zodoende de eigenaar van de urn. Het crematorium heeft nu geen verantwoordelijkheid meer voor de betreffende urn.
Nu gaat deze persoon zelf naar de urnenmuur in de Gemeente waar hij die urnenruimte heeft aangevraagd en zet zelf, zonder toezicht van wie ook deze urn in zijn aangevraagde urnenruimte.
Nu is mijn vraag aan u, mag deze persoon dit op deze manier doen of moet er wettelijk iemand bij deze bijzetting aanwezig zijn van de desbetreffende Gemeente.
Met vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er moet niet wettelijk iemand aanwezig zijn bij de plaatsing van de urn. Maar er zijn wel gemeenten die regelen of eisen dat de plaatsing alleen mag geschieden door het eigen personeel.
Het heeft niets te maken met het zijn van rechthebbende van de urnenruimte. Dat staat er los van.

Bij een urn is niet aan de orde dat een document moet worden meegebracht waaruit blijkt wat de identiteit van de overledene is. Maar de houder van de begraafplaats moet een register houden van alle daar bijgezette asbussen. Hij kan dat register alleen correct bijhouden, als hij weet en kan controleren wiens asbus daar bijgezet wordt. Daarom kan hij eisen dat er iemand van de gemeente aanwezig is. Het recht om dat te verlangen is gebaseerd op het zijn van eigenaar/houder van de begraafplaats en de motivering is om te kunnen voldoen aan de wettelijke administratieplicht.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE