Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Tijdelijke opgraving van een asbus


7 maart 2012

Vraag nummer: 27688

Hr. van Putten,

De echtgenoot overlijdt en de famlie wil de asbus die begraven is, laten opgraven en aanwezig laten zijn bij de opbaring van de echtgenoot. Dat houdt in dat de asbus gedurende enkele dagen verdwijnt van de begraafplaats en na enkele dagen weer wordt teruggebracht voor de begrafenis (kist) van de laatste overledene. Daarna kan de asbus weer in het graf begraven worden. Als beheerder had ik moeite om de verantwoordelijkheid te nemen en heb niet toegestaan dat de asbus van de begraafplaats verwijderd werd. Er is naar mijn mening geen goede controle. Overigens was de familie het met mijn zienswijze eens en hebben we de asbus bij de kist geplaatst ten tijde van de begrafenis. De uitvaartondernemer was het daar overigen niet mee eens. Heb ik correct gehandeld?

met vriendelijke groet.
Beheerder RK B. in het zuiden.

Antwoord:

Geachte heer,

De rechthebbende op het graf beslist over opgraving van een asbus; dat recht is neergelegd in artikel 63, eerste lid, van de Wet op de lijkbezorging. Het is weliswaar zeer ongebruikelijk om een asbus kort, voor een termijn van enkele dagen, op te graven en hem later weer te begraven, maar het kan.
U had de opgraving van de asbus niet mogen weigeren.

U schrijft "Ik had moeite om de verantwoordelijkheid te nemen". Maar u bent helemaal niet verantwoordelijk voor een asbus die is opgegraven. De verantwoordelijkheid voor wat er met de as gebeurt ligt bij de persoon die de asbus bezit.

Een asbus hoeft ook niet een bepaalde periode begraven te blijven. Men kan - in theorie, want geen zinnig mens zal het doen - een asbus elke week opgraven, een week thuis bewaren, dan weer laten begraven, na een week weer opgraven, enz.

U was bang dat er geen goede controle op de bus zou zijn, maar er hoeft ook helemaal geen controle plaats te vinden. Wat er met een opgegraven asbus gebeurt is niet de zorg of verantwoordelijkheid van de begraafplaatsbeheerder. De bezitter van de asbus kan bijvoorbeeld een deel van de as verstrooien, een deel permanent thuis bewaren, een deel aan andere nabestaanden geven enz. Dat is allemaal volstrekt legaal. Daar is ook geen instemming van de begraafplaatshouder voor nodig.

Terzijde merk ik op dat het begraven en ook het opgraven van een asbus geen liefdewerk oud papier hoeft te zijn. U kunt ook voor het opgraven aan tarief vragen, net als voor het (weer) begraven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Met vragen zoals: Waarom na crematie een maand wachten op de as?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE