Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Plaatsen van een asbus in een graf (kloppen de kosten wel?) (2)


23 december 2019

Vraag nummer: 59564

Reactie op Vraag nummer: 59546. Hartelijk dank voor uw antwoord.
Het gaat hier om Kerk. Begraafplaats Minnertsga.

In de reglementen staat wel: Plaatsen asbus € 250,00. Maar hier staat niet bij dat het om een recht gaat. Zou u mij uitsluitsel kunnen geven.
Bijvoorbaat dank.

J. Dijkstra

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik heb het beheersreglement van de begraafplaats en de tarieven bekeken. Althans de versie die ik kon vinden, die helaas niet gedateerd en niet ondertekend was. En waar geen ingangsdatum in is opgenomen.
Maar ik herken in de tarievenlijst wel onderdeel "4.e. Voor het plaatsen van een asbus in een eigen graf wordt geheven € 250,00."
Als ik het zo lees, ben ik het eigenlijk wel met u eens, dat een tarief wordt geheven voor een dienst en niet voor een recht. Als de dienst niet verleend wordt - ofwel als de begraafplaats de handeling van het plaatsen niet uitvoert of laat uitvoeren maar u dat zelf doet - lijkt mij dat men deze kosten niet in rekening kan brengen.

Hoe nu verder?
U kunt over de rekening een klacht indienen bij het college van kerkrentmeesters. In artikel 25 van het reglement staat dat klachten over feitelijk handelen en nalaten mogelijk zijn. Maar dat kan natuurlijk ook altijd als iemand het met iets anders niet eens is.

Als die klacht niet het door u gewenste resultaat heeft, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Want deze begraafplaats - ik heb het even voor u nagekeken - is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Voor de procedure en voorwaarden (zoals dat u eerst bij de kerkrentmeesters zelf een klacht moet hebben ingediend) verwijs ik u naar de site www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl.

Als u een klacht aan de Ombudsman voorlegt, moet men dat natuurlijk niet persoonlijk nemen. Het gaat er primair om om duidelijkheid te krijgen in welke gevallen wat voor kosten mogen worden gerekend. De Ombudsman kan daarbij helpen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE