Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Plaatsen van een asbus in een graf (kloppen de kosten wel?) (1)


19 december 2019

Vraag nummer: 59546

MIjn vader is 22 augustus 2018 gestorven en gecremeerd. Wij hebben een graf gekocht waar de urn in geplaatst is.
Kosten: Plaatsen van een asbus in graf € 275,00
Extra werkzaamheden aangaande grafmonumenten € 121,00

Op 15 september 2019 is mijn moeder overleden en ook gecremeerd. De urn hebben we bijgezet in het graf van mijn vader.
Kosten: Plaatsen van een asbus in een graf € 275,00

Klopt het dat de kosten 2 keer worden berekend? Wij hebben namelijk zelf de asbus in het graf gezet.
Ik heb al gebeld met de penningmeester van de begraafplaats: Deze zei dat het een recht is wat je moet betalen. Het college van kerkrentmeesters heeft dit bedacht zei hij.

Klopt dit?

Graag uw reactie.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Of dat in dit geval klopt kan ik u niet zeggen, omdat u niet schrijft om welke begraafplaats het gaat. Alle begraafplaatsen hebben verschillende tarieven. Ik kan er daarom alleen in het algemeen iets over zeggen.

U moet dit soort kosten zien als een soort omslag van kosten. Het in stand houden van een begraafplaats is een dure aangelegenheid. De kosten van allerlei diensten betreffende niet altijd de kosten van de feitelijke handelingen, maar een bijdrage in de kosten van het onderhoud van het terrein.

De grote kostenpost van een begraafplaats is niet de aankoop van de grond, zoals veel mensen denken, maar het onderhoud van het terrein. Maaien, knippen en snoeien, jaar in, jaar uit.
En denk aan kosten die u niet direct ziet maar er wel zijn, zoals verzekeringen, administratiekosten, bankkosten, afschrijving PC's, afschrijving inventaris, afvoer van afval, handschoenen voor de vrijwilligers, aannemer voor groot terreinonderhoud paden, onderhoud hagen en bomen, energiekosten gebouw enz. enz.
Ik zag toevallig vanmiddag een geconsolideerd overzicht van de jaarlijkse kosten van enkele begraafplaatsen van een RK parochie en ik kwam allemaal dit soort kosten tegen. Die worden niet vaak gepubliceerd, daarom bekeek ik die met veel interesse. Daarom kan ik nu dit soort voorbeelden geven. En dit is maar een willekeurige greep van kosten van begraafplaatsen die met vrijwilligers werken.

Graven worden vaak uitgegeven voor termijnen van 20 of 30 jaar. Als eenmalig huur wordt betaald of een kist of een asbus wordt begraven, moet de begraafplaats nog 20 jaar heggen knippen en gras maaien. Dat gebeurt niet door kabouters. Dus ja, het kost geld.

Maar even juridisch denkend (per slot is dit een juridische adviesrubriek): waarschijnlijk bent u door het aangaan van een overeenkomst voor de uitgifte van een (urnen)graf en het geven van opdracht voor het plaatsen van asbussen in het graf, gebonden aan de regels en voorwaarden van de begraafplaats en daarmee ook aan de tarieven. Maar omdat u niet schreef om welke begraafplaats het gaat, ken ik de voorwaarden van de betreffende begraafplaats niet.

Als u meent dat deze begraafplaats deze kosten ten onrechte in rekening brengt, kunt u een klacht voorleggen aan de Ombudsman Uitvaartwezen. Dan moet het wel gaan om een begraafplaats die is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Zie voor de mogelijkheden en voorwaarden de site OmbudsmanUitvaartwezen.nl.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Bijzetten en verwijderen asbus'. En ook in de subrubriek 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf' van de rubriek 'Begraven' vinden mensen de kosten vaak hoog.

Toch is het zo dat ondernemers graag crematoria bouwen en op cremeren een aantrekkelijke winst maken en dat niemand - behalve de overheid en kerkgenootschappen - begraafplaatsen wil exploiteren. U mag een keer raden waarom dat zo is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolgvraag 59564 'Plaatsen van een asbus in een graf (kloppen de kosten wel?) (2)'.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE