Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ceremonie urn bijzetten; kosten?


2 februari 2004

Vraag nummer: 2847  (oude nummer: 3922)

Zijn er kosten aan verbonden om een urn op een kerkhof bij te zetten, zo ja houveel ? De begrafenisondernemer stelt het gebruik van een aula voor, is dit gebruikelijk of nodig (overledene is inmiddels officieel met een plechtigheid, gecremeerd. Kunnen wij deze urn zelf(op eigen houtje) zonder begeleiding ophalen en in de muur van het kerkhof bijzetten. Graag een spoedige reactie.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, er zijn gewoonlijk kosten verbonden aan het bijzetten van een urn. Die kosten verschillen per begraafplaats. Ze kunnen erg uiteen lopen. Er zijn kosten voor het huren van een nis in een urnenmuur, en kosten van het eenmalig plaatsen. Soms ook van een afdekplaat.
U kunt zelf bij de beheerder van de begraafplaats of de administratie van de kerkvoogdij of parochie nagaan wat de kosten zijn. En ook of u zelf mag/kunt bijzetten, dan wel dat de beheerder dat doet.
De bijzetting door de beheerder is soms nodig om de urn aard- en nagelvast in een columbarium te bergen. Of om de asbus te bergen in een nis die gesloten wordt. Onbevoegden mogen wettelijk niet in een urnennis of graf komen; dat staat gelijk aan grafschennis. Bovendien moet een beheerder zich persoonlijk overtuigen van de aanwezigheid van een asbus. Hij is daar wettelijk op aanspreekbaar; moet controleren wiens asbus het is en dat in zijn register opnemen.

Een ceremonie is natuurlijk alleen nodig als u dat zelf wilt. Als u er geen behoefte aan hebt, is het overbodig.
Ook de tussenkomst van een uitvaartverzorger is niet nodig. U kunt zelf de nodige afspraken maken met de beheerder van het kerkhof en met de beheerder van het crematorium. Het crematorium kan de asbus naar de begraafplaats sturen en de begraafplaats kan de asbus bijzetten, zonder dat u er zelf iets aan hoeft te doen of bij hoeft te zijn, als u daar geen behoefte aan hebt.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE