Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Betaling grafrechten bij plaatsing urn na crematie


26 februari 2003

Vraag nummer: 2029  (oude nummer: 2416)

Wed, 26 Feb 2003 04:26

Op 1 december 2001 is mijn moeder overleden en op 6 december 2001 gecremeerd te usselo. mijn vader en ik hadden er geen problemen mee dat de as zou worden verstrooid op het strooiveld bij het crematorium. Zij het dat mijn zuster daar tegen was en dat dus niet wilde. Mijn zuster heeft op eigener beweging zonder ons daar van in kennis te stellen besloten om de as niet te verstrooien maar te laten plaatsen in een urngraf in usselo en daar tevens voor haar eigen rekening een monument te laten plaatsen. Dit is gebeurt een aantal weken geleden en waar wij wij, mijn vader en ik van in kennis werden gesteld dat dit zo is geschiedt. Afgelopen zondag zijn wij daar geweest om e.e.a. te bekijken en het moet gezegd worden dat het er prima uitzag, maar het was dus niet de wens van mijn vader en mij. Ik ben de oudste zoon en mij lijkt dat tenminste hierover contact moet zijn geweest dat dit zou gaan gebeuren. Mijn zus en haar haar man en ik kunnen al een hele tijd niet goed meer met elkaar omgaan en mijn vraag is nu, stel dat mijn zus, die er voor gezorgd heeft dat dit monument en plaatsing van de urn zo is geschiedt, iets overkomt en niet meer kan opkomen voor de finaciele consequenties, wie is dan verantwoordelijk, lees: wie moet dan betalen voor de verdere kosten van e.e.a.
Ik zou hier graag antwoord op willen hebben omdat mijn vader en ik er het roerend mee eens waren dat de as verstrooid zou worden maar dat mijn zuster en haar man dat anders hebben beslist. Ik wil niet n.l. in het ergste geval geconfontreerd worden worden en mijn vader ook niet met eventuele finaciele consequenties die mijn zuster heeft aangegaan.
Bij voorbaat dank voor uw moeite en met dank voor de eventuele beantwoording van deze voor mij dringende vraag. U kunt mij evt. ook tel. bereiken onder nummer 0597-562967.
Dick Oud

Antwoord:

Geachte heer,

Ofdat uw zuster rechten had om de asbus bij te laten plaatsen, hangt af van de vraag wie de opdrachtgever van de crematie was. Als uw vader dat was, mocht hij (alleen) beslissen wat er met de as gebeurde. Zie (enkele tientallen) antwoorden op vergelijkbare vragen in de sub-rubriek 'Asbestemming (keuzes en zeggenschap over as)'.

Als er iets met uw zuster gebeurt, bent u niet aansprakelijk voor verdere kosten aan het urnengraf. Tenzij er tegelijk ook iets met haar maan gebeurt en zij geen kinderen hebben en u erfgenaam wordt.

mr W.G.H.M. van der Putten

26 februari 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE