Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Basistarief asbestemming dubbel berekend?


26 april 2018

Vraag nummer: 54742

Geachte heer van Putten,

Hoe vaak dient een familie het basistarief voor asbestemming te betalen?
Voorbeeld:
Familie heeft crematie van vader gehad en daar de kosten betaald en ook het basistarief voor de asbestemming.
Nu hebben ze de as van vader in een urn en gelijk de as van moeder (die vader thuis in een urn had staan) in een nieuwe urn in een gehuurde nis in de urnenmuur geplaats: daar betalen ze huur voor en ze dienen ook nog een keer het basistarief asbestemming te betalen! klopt dit wel?
Crematorium noemde het een soort verwijderingsbijdragen als ze tzt de as weer mee nemen en de nishuur niet verlengen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een 'basistarief voor asbestemming' is geen vast omlijnd pakket van diensten. Net als het basistarief of aannemingstarief van een uitvaartonderneming. Bij ieder bedrijf kunnen er weer andere diensten onder vallen. Men moet dus telkens bij de betreffende onderneming nagaan wat men daar onder het basistarief verstaat.

Er zijn veel crematoria die voor de afgifte van de as een bedrag voor administratiekosten e.d. vragen. Ik kan mij daar wel wat bij voorstellen, omdat men voor de afgifte van de asbus de tijd neemt om de familie netjes te woord te staan en men verplicht is in een wettelijk voorgeschreven register te noteren aan wie de as is meegegeven, wat er voor zover bekend mee gaat gebeuren etc. Er moet een afspraak worden gemaakt, er moet een medewerker beschikbaar zijn, de asbus moet klaar staan; dat kost allemaal tijd. Je kunt je afvragen waarom die kosten niet gewoon in het crematietarief zitten, want het afgeven van de asbus of het opsturen van de asbus en het administreren van de afgifte moet in alle gevallen gebeuren. Maar goed.

Er zijn ook enkele crematoria die een 'basistarief asbestemming' hanteren. In hun prijslijsten staat keurig wat voor diensten daarvoor worden verleend en in welke gevallen er nog extra kosten kunnen ontstaan. Dat voor de plaatsing van een asbus in een urnennis bij hetzelfde crematorium wederom een 'basistarief asbestemming' wordt gevraagd, terwijl dat ook bij de crematie in rekening is gebracht, lijkt mij vreemd. Om dit 'alvast een verwijderingsbijdrage' te noemen voor wanneer de huur eindigt, lijkt mij niet correct. Om voor het plaatsen van de asbus in de nis een bedrag te vragen, lijkt mij op zich niet onjuist. Want ook hier is het zo dat e.e.a. wel weer tijd en administratie vergt. Maar blijkbaar is het dat niet. Maar u zou moeten bekijken wat men bij het betreffende crematorium volgens de tarieflijst onder het 'basistarief' laat vallen.

Om al van tevoren een verwijderingsbijdrage te rekenen is iets waar ik moeite mee heb, omdat niet duidelijk is wanneer de asbus verwijderd gaat worden; misschien blijft die wel eeuwig staan. Ik vind dat dat soort kosten gewoon in de huurprijs moet zitten, net dat als bij graven de kosten van de toekomstige ruiming van het graf en het grafmonument ook in de grafrechten zitten. Om dat apart te rekenen voelt voor mij toch als oneigenlijk, omdat het zulke kosten al vele eeuwen lang in de huurtarieven verwerkt zaten. Dat vind ik bij het gebruik van urnen-nissen ook. Het voelt toch een beetje als een klant een extra poot uitdraaien.

Hoe het precies zit in het geval dat u met uw vraag voor ogen staat, weet ik niet omdat ik de concrete gegevens niet heb.
Als de nabestaanden menen dat in dit geval het crematorium ten onrechte kosten in rekening brengt, kan men overwegen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie voor de werkwijze en voorwaarden www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE