Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verstrooiing as boven duingebied (oude en nieuwe wettelijke regeling na 1998)


2 februari 2002

Vraag nummer: 542  (oude nummer: 40)

Geachte heer Van der Putten,

Graag zou ik gebruik maken van uw juridisch advies op Internet.

Ik ben verzocht een verstrooiing (per vliegtuig) te verzorgen boven een duingebied, dat eigendom is van een gemeente maar wordt beheerd door een waterleidingbedrijf.

In de huidige situatie, dus voor de wetswijziging m.b.t. het verstrooien op een dierbaar plekje, zou dit misschien mogelijk zijn met speciale toestemming of ontheffing van de burgemeester.

Het per vliegtuig kan hier buiten beschouwing blijven.

Ik ben op zoek naar de kapstok om dit verzoek aan op te hangen, maar kan deze in de Wet op de lijkbezorging artikel 58 t/m 66 niet vinden.

Kunt u mij adviseren aan welke regelgeving ik de burgemeester kan refereren teneinde vergunning, toestemming, beschikking of ontheffing in deze te verkrijgen?

Met vriendelijke groet,

J.M. Bassant.

21 februari 1998

Antwoord:

Geachte heer,

Zoals u weet is het verstrooien van as mogelijk in of boven open zee of op een permanent daartoe bestemd terrein, een strooiveld. Een terrein kan als strooiveld - ook voor 'n enkele verstrooiing - worden aangewezen door de houder van een crematorium, van een begraafplaats of van een bewaarplaats van asbussen. De houder heeft hiervoor verlof nodig van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar het terrein ligt. Voordat dat verlof door b&w wordt afgegeven moet eerst de regionale inspectie voor de milieuhygiëne om advies worden gevraagd.

Dit alles staat niet in de Wet op de lijkbezorging, maar in het Besluit op de lijkbezorging (artikel 10, lid 1 en 2, Blb). Daar moet - niet u, maar - de beheerder van een crematorium of begraafplaats bij een verzoek aan het college naar verwijzen.

Behalve dat het terrein moet worden aangewezen als strooiveld, is verstrooiing alleen toegestaan met toestemming van de eigenaar of beheerder van het terrein.

Waar u in een geval als dit ook aan moet denken, is dat een waterschap of hoogheemraadschap een keur kan hebben vastgesteld, die het verstrooien in de duinen verbiedt. Een keur is een verordening of wetje van een waterschap. Vaak staat daar in dat het storten van vuil en verontreinigende materialen in bepaalde watergebieden verboden is. Ik weet niet of dat hier geldt, maar het is na te gaan. De gemeente zal u kunnen vertellen bij welk waterschap of hoogheemraadschap u moet zijn; het betreffende waterleidingbedrijf kent de regels waarschijnlijk ook.

U ziet, het is een nogal omslachtige en tijdrovende procedure. Een kortere weg is er op dit moment niet. Het is niet mogelijk dat u aan de burgemeester ontheffing vraagt. U mag het zelf niet vragen, maar alleen de bovenbedoelde houder. Het is niet de burgemeester, maar het college dat beslist. En de gemeente moet eerst advies inwinnen.

Het maakt inderdaad in principe geen verschil of de as op de grond met de hand of per vliegtuig wordt verstrooid.

Omdat een en ander veel tijd zal kosten, heeft het op dit moment nauwelijks zin om volgens de huidige regelgeving toestemming te vragen. Tegen de tijd dat u e.e.a. geregeld hebt, is waarschijnlijk de wijziging van de Wet op de lijkbezorging in werking getreden. Volgens sommigen is het mogelijk dat de wetswijziging per 1 april a.s. in werking treedt. Ik denk zelf dat het ook nog wel 1 mei kan worden.

Vanaf dat moment is het mogelijk dat as op ieder plekje dat nabestaanden wensen verstrooid wordt. De gemeente kan het aantal plaatsen echter bij verordening beperken. Als u echter snel bent, na 1 april of 1 mei, is het heel goed denkbaar dat de as verstrooid wordt vóórdat de gemeenteraad van de betreffende gemeente de Algemene Plaatselijke Verordening eventueel het duingebied als verboden gebied aanwijst. Eind januari heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten alle gemeenten modellen voor regels hieromtrent gezonden. In de praktijk duurt het dan meestal nog een aantal maanden voordat de gemeente heeft bedacht wat ze wel en wat ze niet wil en dat in een verordening heeft neergelegd. In het korte 'regel-loze tijdperk' tussen de inwerkingtreding van de wet en de wijziging van de APV zijn er geen beperkingen. U kunt dan zonder verlof van de gemeente of tussenkomst van een houder van een crematorium/begraafplaats/bewaarplaats verstrooien. Wel moet u toestemming hebben van het waterleidingbedrijf.

mr W.G.H.M. van der Putten

22 februari 1998


Naschrift:
Deze vraag uit 1998 is herplaatst in de nieuwe adviesrubriek op 2 februari 2002.
Mijn antwoord is gebaseerd op de wetgeving die gold van 1991 tot 1998. In 1998 is de Wet op de lijkbezorging gewijzigd in die zin dat het mogelijk is geworden om as op een 'een dierbaar plekje' te verstrooien zonder dat daar vergunning voor nodig is en zonder dat het terrein de status van strooiveld heeft. Toestemming van de eigenaar of beheerder van het terrein is altijd nog nodig.

Als iemand (na 1998) zelf een plaats voor het verstrooien van as wil kiezen, zie:TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >