Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asverstrooien in het water in Dordrecht


27 september 2022

Vraag nummer: 65514

Mijn zussen hebben mij gevraagd, ik woon in Spanje, om op 7 december de as te verstrooien van mijn moeder. Mijn vraag is of ik daarvoor vergunning moet aanvragen!
Wij willen de as verstrooien in dordrecht op het Groothoofd in Dordrecht, drie rivieren punt, in het water. Dat is tegenover haar vroegere huis.
En ls het mag is het opgelost maar als ik vergiunning nodig heb waar kan ik dit dan aanvragen! De APV van Dordrecht op internet is voor mij niet echt duidelijk!

Antwoord:

Geachte heer,

Uw vraag is - in iets andere varianten - al eerder gesteld. Het antwoord op uw vraag komt overeen met mijn antwoord op vraag 'Illegaal as verstrooien in rivier?' en vraag 'Verstrooiing op rivier toegestaan?' in de sub-rubriek As Verstrooien.
De behandelde vragen zijn al wat ouder. Ik merk op dat er sinds 2011 nieuwe regelgeving is.

Het antwoord op uw vraag komt er in het kort op neer dat het zelf verstrooien van as mag, als
1. de gemeente het niet in een verordening op die plaats heeft verboden en als
2. de eigenaar en
3. de waterbeheerder van de verstrooiingsplaats er geen bezwaar tegen heeft (en tijdig een melding krijgt).

Zie ook andere antwoorden op vragen in dezelfde sub-rubriek, o.a. vraag 'As verstrooien binnenwateren'.

Ik heb voor u maar eens even opgezocht wat de gemeente Dordrecht op dit vlak heeft geregeld in haar Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ik vond het volgende:
Artikel 5:36 Verboden plaatsen (voor incidentele asverstrooiing), lid 1:
1. Incidentele asverstrooiing is verboden op:
a. verharde delen van de weg;
b. gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.
De gemeente heeft dus geen verbod op het verstrooien van water in een rivier of vanaf het Groothoofd.

Formeel hebt u ook nog te maken met de eigenaar van de rivier(en). Ik vermoed dat bij zulke grote rivier als bij Dordrecht, de staat de eigenaar is. Ik kan niet zo snel op internet controleren of dat zo is. Rijkswaterstaat (RWS) is dan vermoedelijk de beheerder. Ik vermoed dat RWS geen bezwaar zal hebben tegen een incidentele verstrooiing.

Dan hebt u nog te maken met het waterschap. Dat let op de waterkwaliteit.
Het verstrooien van as op oppervlaktewater zoals een rivier valt onder het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Dit besluit bevat sinds 2011 regels voor lozingen die niet direct gekoppeld zijn aan bedrijven/bedrijfsactiviteiten (ook wel inrichtingen genoemd) of particuliere huishoudens.
Artikel 3:25 van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) luidt: "Het lozen ten gevolge van het in een oppervlaktewaterlichaam individueel verstrooien van as door de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft, bedoeld in artikel 66a van de Wet op de lijkbezorging, is toegestaan."

Kortom: u mag as verstrooien op de plek waar drie rivieren bij Dordrecht samen komen. Daar is geen vergunning voor nodig.

Zie ook andere antwoorden op vragen in de sub-rubriek 'As verstrooien'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen zie:


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >