Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Illegaal as verstrooien in rivier; boete?

30 september 2008

Vraag nummer: 5706 (oude nummer: 11353)

Geachte heer,

Paar maanden geleden is mijn moeder overleden en haar as is (illegaal?) verstrooid in een rivier zuiden des lands. Nu werd mij verteld dat dit strafbaar is omdat wij niets gemeld/aangevraagd hebben. Tevens zou er binnen 10 jaar controle kunnen komen op de urn die natuurlijk leeg is. Hierop zou een (flinke) boete kunnen volgen.
Mijn vraag an u is of wij strafbaar zijn geweest?

Mvrgr,

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vraag is - in iets andere varianten - al eerder gesteld. Het antwoord op uw vraag komt overeen met mijn antwoord op vraag 1208 'Verstrooiing op rivier toegestaan?' in de sub-rubriek As Verstrooien.

Dat antwoord komt er in het kort op neer dat het verstrooien van as mag, als de gemeente het niet in een verordening op die plaats heeft verboden en als de eigenaar (of waterbeheerder) van de verstrooiingsplaats er toestemming voor geeft.

Zie ook andere antwoorden op vragen in dezelfde sub-rubriek, o.a. vraag 2255 As verstrooien binnenwateren.

Is het verstrooien van as in een rivier strafbaar? Alleen als de betreffende gemeente waar dit gebeurde dat in haar APV strafbaar heeft gesteld. De kans daarop is bij gemeenten in het zuiden des lands minimaal.
Ook de waterbeheerder kan boos zijn en zeggen dat u dat niet mocht doen (als hij er achter komt, maar hoe?) en u aansprakelijk stellen voor schade. Maar feitelijk is er geen schade, dus hoeft u dat ook niet te vrezen.

Overigens komt niemand ooit controleren of er nog as in de asbus zit. Het is uw eigen verantwoordelijkheid wat u met de as doet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder