Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As verstrooien op een Fries meer?


10 maart 2016

Vraag nummer: 45520

Mag de as worden verstrooid op een van de grote meren in Friesland?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U hebt voor het verstrooien van as altijd de toestemming nodig van de eigenaar van de ondergrond. U wilt waarschijnlijk zelf niet dat wildvreemde mensen as van hun overleden moeder verstrooien bij u in de tuin. Ook eigenaren van andere grond en water hoeven niet zonder meer het verstrooien van as te accepteren. Het is ook vreemd om as ergens te verstrooien waar het even later weer uit het water wordt gezuiverd.

Ik weet niet wie de eigenaar is van welk water in Friesland. Dat kan een particulier zijn, een gemeente, de provincie of het Rijk. Maar dat is uit te zoeken. Sommige van die eigenaren of beheerders hebben eigen regels.

Een gemeente kan bijvoorbeeld regels voor het verstrooien van as hebben opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Voor voorbeelden van zulke regels zie vraag 'As uitstrooien in de rivier de Maas bij Rotterdam' en vraag 'As verstrooien op het IJsselmeer of vraag 'Verstrooiing as op rivier toegestaan?' in de subrubriek 'As verstrooien'.

Het verstrooien van as op oppervlaktewater zoals een meer of een rivier valt sinds 1 juli 2011 onder het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Dit besluit bevat regels voor lozingen die niet direct gekoppeld zijn aan bedrijven/bedrijfsactiviteiten (ook wel inrichtingen genoemd) of particuliere huishoudens.
Voor een asverstrooiing hoeft geen vergunning te worden aangevraagd, maar volgens het Blbi moet het gemeld worden. Dat kan via de site https://www.omgevingsloket.nl/.
Let op: de melding moet ten minste 4 weken voor de datum van verstrooiing worden gedaan.

Waarschijnlijk zullen niet overal de hele dag handhavers en agenten op de uitkijk staan om te zien of iemand ergens as verstrooit. De kans dat iemand u op de bon slingert of een civiele rechtszaak tegen u begint omdat u ergens illegaal as verstrooit, is waarschijnlijk niet groot. Mij lijkt het vooral voor de eigen gemoedsrust van belang om af te wegen in hoeverre u uitzoekt waar u toestemming moet vragen of melding moet maken. De wens van de overledene mag hier ook een rol in spelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 23 april 2016 wordt in de Westerkerk in Amsterdam de Uitvaartbeurs Amsterdam gehouden. De beurs is gratis toegankelijk voor het publiek!


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >