Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

As uitstrooien in de rivier de Maas bij Rotterdam

26 augustus 2013

Vraag nummer: 35407

Wij willen het as van een familielid uitstrooien in de rivier de Maas bij Rotterdam vlakbij waar zij zelf gewoond heeft. Wij willen dit doen vanaf een boot die wij zelf regelen.
Is dat toegestaan als je ervoor zorgt dat de scheepvaart in de directe omgeving niet verstoort wordt.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Uw vraag is - in iets andere varianten - al eerder gesteld. Het antwoord op uw vraag komt overeen met mijn antwoord op vraag 'Illegaal as verstrooien in rivier?' en vraag 'Verstrooiing op rivier toegestaan?' in de sub-rubriek As Verstrooien.
De behandelde vragen zijn al wat ouder. Ik merk op dat er sinds 1 juli 2011 nieuwe regelgeving is, waarover onder meer.

Het antwoord op uw vraag komt er in het kort op neer dat het zelf verstrooien van as mag, als
1. de gemeente het niet in een verordening op die plaats heeft verboden en als
2. de eigenaar en
3. de waterbeheerder van de verstrooiingsplaats er geen bezwaar tegen heeft (en tijdig een melding krijgt).

Zie ook andere antwoorden op vragen in dezelfde sub-rubriek, o.a. vraag 'As verstrooien binnenwateren'.

Ik heb voor u maar eens even opgezocht wat de gemeente Rotterdam op dit vlak heeft geregeld in haar Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ik vond het volgende:
Artikel 5:36 Verboden plaatsen voor incidentele asverstrooiing
1. Incidentele asverstrooiing is verboden:
a. op gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen;
b. op verharde delen van de weg;
c. op kinderspeelplaatsen, ligweiden en openbare sport- en spelterreinen;
d. op of vanaf bruggen, sluiscomplexen, steigers en remmingwerken;
e. van 1 mei tot en met 30 september tussen 9 en 21 uur:
i. in openbaar water dat niet door de beroepsvaart wordt gebruikt;
ii. in zee op een afstand van minder dan 300 meter van de laagwaterlijn;
iii. op het strand.
De Maas wordt wel door de beroepsvaart gebruikt, dus geldt daar geen verbod van de gemeente Rotterdam voor een verstrooiing en geen beperking in de zomermaanden en de tijden.

Formeel hebt u ook nog te maken met de eigenaar van de rivier. Ik vermoed dat bij een grote rivier als de Maas, de staat de eigenaar is. Ik kan niet zo snel op internet controleren of dat zo is. Rijkswaterstaat (RWS) is dan vermoedelijk de beheerder. Ik vermoed dat RWS geen bezwaar zal hebben tegen een incidentele verstrooiing.

Dan hebt u nog te maken met het waterschap. Dat let op de waterkwaliteit.
Het verstrooien van as op oppervlaktewater zoals een rivier valt sinds 1 juli 2011 onder het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Dit besluit bevat regels voor lozingen die niet direct gekoppeld zijn aan bedrijven/bedrijfsactiviteiten (ook wel inrichtingen genoemd) of particuliere huishoudens.
Voor een asverstrooiing hoeft geen vergunning te worden aangevraagd, maar volgens het Blbi moet het gemeld worden. Dat kan via de site https://www.omgevingsloket.nl/.
Let op: de melding moet ten minste 4 weken voor de datum van verstrooiing worden gedaan.

Zie ook andere antwoorden op vragen in de sub-rubriek 'As verstrooien'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen zie:


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder