Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As verstrooien op het IJsselmeer


4 september 2011

Vraag nummer: 25871

Is er toestemming nodig om as te verstrooien op het IJsselmeer? Of dient dit vooraf gemeld te worden? Zo ja, welke instantie moet daarvoor benaderd worden?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

In principe is voor het verstrooien van as op het IJsselmeer ook toestemming nodig van de eigenaar. Ik vermoed dat de Staat der Nederlanden de eigenaar is en dat Rijkswaterstaat het beheer voert.

Maar ik denk dat dit een te juridisch-theoretische benadering is. De staat zal er gelet op de beperkte aantallen verstrooiingen en de zeer zeer geringe mate van 'vervuiling' van het water door de as geen bezwaar tegen hebben.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie ook:


------
Naschrift:
Het verstrooien van as op oppervlaktewater zoals een rivier valt sinds 1 juli 2011 onder het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Dit besluit bevat regels voor lozingen die niet direct gekoppeld zijn aan bedrijven/bedrijfsactiviteiten (ook wel inrichtingen genoemd) of particuliere huishoudens.
Voor een asverstrooiing hoeft geen vergunning te worden aangevraagd, maar volgens het Blbi moet het gemeld worden. Dat kan via de site https://www.omgevingsloket.nl/.
Let op: de melding moet ten minste 4 weken voor de datum van verstrooiing worden gedaan.

Zie o.a. As uitstrooien in de rivier de Maas bij Rotterdam voor een vergelijkbare recente vraag.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >