Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As uitstrooien Gouwzee


13 december 2013

Vraag nummer: 36731

wij willen de as van mijn schoonvader uitstrooien in de Gouwzee (Noord Holland).
Kunt u aangeven wat hiervoor de regels zijn?

Antwoord:

Geachte heer,

Uw vraag is - in iets andere varianten - al eerder gesteld. Het antwoord op uw vraag komt overeen met mijn antwoord op vraag 'Illegaal as verstrooien in rivier?' en vraag 'Verstrooiing op rivier toegestaan?' in de sub-rubriek 'As Verstrooien'.
De behandelde vragen zijn al wat ouder. Ik merk op dat er sinds 1 juli 2011 nieuwe regelgeving is, waarover onder meer.

Het antwoord op uw vraag komt er in het kort op neer dat het zelf verstrooien van as mag, als
1. de gemeente het niet in een verordening op die plaats heeft verboden en als
2. de eigenaar en
3. de waterbeheerder van de verstrooiingsplaats er geen bezwaar tegen heeft (en tijdig een melding krijgt).

Zie ook andere antwoorden op vragen in dezelfde sub-rubriek, o.a. vraag 'As verstrooien binnenwateren'.

De Gouwzee ligt tussen Monnickendam en Marken. Beide plaatsen behoren tot de gemeente Waterland. De Gouwzee vermoedelijk ook. Het is mogelijk dat de gemeente Waterland in haar APV regels heeft opgenomen voor het verstrooien van as. U kunt de APV waarschijnlijk vinden op de site van de gemeente.

Formeel hebt u ook nog te maken met de eigenaar van het water. Ik vermoed dat bij de Gouwzee de staat de eigenaar is. Ik kan niet zo snel op internet controleren of dat zo is. Rijkswaterstaat (RWS) is dan vermoedelijk de beheerder. Ik vermoed dat RWS geen bezwaar zal hebben tegen een incidentele verstrooiing.

Dan hebt u nog te maken met het waterschap. Dat let op de waterkwaliteit.
Het verstrooien van as op oppervlaktewater zoals een rivier valt sinds 1 juli 2011 onder het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Dit besluit bevat regels voor lozingen die niet direct gekoppeld zijn aan bedrijven/bedrijfsactiviteiten (ook wel inrichtingen genoemd) of particuliere huishoudens.
Voor een asverstrooiing hoeft geen vergunning te worden aangevraagd, maar volgens het Blbi moet het gemeld worden. Dat kan via de site https://www.omgevingsloket.nl/.
Let op: de melding moet ten minste 4 weken voor de datum van verstrooiing worden gedaan.

Ik kan mij echter ook voorstellen dat er mensen zijn die beginnen te zuchten en te steunen als ze dit allemaal lezen en die de as gewoon maar verstrooien. Ik geloof niet dat daar schade mee wordt aangericht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen zie:


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >