Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As strooing op Rijn of IJssel


1 juli 2016

Vraag nummer: 46645

waar moet ik een ontheffing/vergunning aanvragen om het as van ons geliefde in de Rijn/IJssel te mogen strooien

Vriendelijk groeten Narin

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vraag is - in iets andere varianten - al eerder gesteld. Het antwoord op uw vraag komt overeen met mijn antwoord op vraag 'Illegaal as verstrooien in rivier?' en vraag 'Verstrooiing op rivier toegestaan?' in de sub-rubriek 'As Verstrooien'.
De behandelde vragen zijn al wat ouder. Ik merk op dat er sinds 1 juli 2011 nieuwe regelgeving is, waarover onder meer.

Het antwoord op uw vraag komt er in het kort op neer dat het zelf verstrooien van as mag, als
1. de gemeente het niet in een verordening op die plaats heeft verboden en als
2. de eigenaar en
3. de waterbeheerder van de verstrooiingsplaats er geen bezwaar tegen heeft (en tijdig een melding krijgt).

Zie ook andere antwoorden op vragen in dezelfde sub-rubriek, o.a. vraag 'As verstrooien binnenwateren'.

Ik weet niet in welk deel van de Rijn of de IJssel u zou willen verstrooien en tot welke gemeente dat deel behoort. Het is mogelijk dat de betreffende gemeente in haar APV regels heeft opgenomen voor het verstrooien van as. Als u uitzoekt welk deel in welke gemeente ligt, kunt u nagaan of die gemeente regels heeft. U kunt de APV waarschijnlijk vinden op de site van de gemeente.

Formeel hebt u ook nog te maken met de eigenaar van het water. Ik vermoed dat van de Rijn en de IJssel de staat de eigenaar is. Ik kan niet zo snel op internet controleren of dat zo is. Rijkswaterstaat (RWS) is dan vermoedelijk de beheerder. Ik vermoed dat RWS geen bezwaar zal hebben tegen een incidentele verstrooiing.

Dan hebt u nog te maken met het waterschap. Dat let op de waterkwaliteit.
Het verstrooien van as op oppervlaktewater zoals een rivier valt sinds 1 juli 2011 onder het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Dit besluit bevat regels voor lozingen die niet direct gekoppeld zijn aan bedrijven/bedrijfsactiviteiten (ook wel inrichtingen genoemd) of particuliere huishoudens.
Voor een asverstrooiing hoeft geen vergunning te worden aangevraagd, maar volgens het Blbi moet het gemeld worden. Dat kan via de site https://www.omgevingsloket.nl/.
Let op: de melding moet ten minste 4 weken voor de datum van verstrooiing worden gedaan.

Ik heb deze regels niet verzonnen.
Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die beginnen te zuchten en te steunen als ze dit allemaal lezen en die de as gewoon maar verstrooien. Ik geloof niet dat daar schade mee wordt aangericht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen zie:


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >