Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graven met onbepaalde tijd (problemen met de gemeente Hoogeveen)


9 mei 2017

Vraag nummer: 50677

Op de begraafplaats van Elim, gem. Hoogeveen heb ik een aantal graven op mijn naam staan. Niet omdat ik dat zo leuk vind maar omdat ik het enige nog in leven zijn familielid ben. 6 graven, uitgegeven voor onbepaalde tijd. resp.;. in 1935, broer van mijn man, 1933 en 1952, kinderloze oom en tante van mijn man, 1982 mijn man, 1984 en 1986 ouders van mijn man. Hier heb ik schriftelijke bewijzen van. Mogen deze zolang ik (of na mijn overlijden) mijn dochter) rechthebbende ben zonder mijn toestemming geruimd worden. Ik hoef hiervoor geen kosten te betalen voor verlenging of anderszins b.v. kosten voor onderhoud begraafplaats. Verder heb ik een dubbel graf van mijn twee kinderen op naam 2002 en 2003 overleden. Deze zijn dubbeldiep begraven en op enig moment tot familiegraf verheven, en anders dan mij bij aankoop vertelt is voor een termijn van 20 jaar uitgegeven. en bieden ruimte aan 4 personen. Helaas is het niet verstandig hierin 4 personen te begraven ter zijner tijd, want dan moet er elke tien jaar een tarief van 4x enkel grafrechten betaald worden. Graag zou ik toch bij mijn kinderen begraven willen worden. De ruimte is door de gemeente gecreƫerd, door standaard dubbel diep te graven , en het kader van duurzaamheid ook wel mooi. Maar.. maar in dat geval moet mijn enige dochter elke tien jaar hoge kosten betalen. Ik ben al geruime tijd met de gemeente in conflict omdat bij de uitgifte van de graven in 2002 geen juiste voorlichting is gegeven. DE gemeentelijke ombudsman geeft in zijn rapport aan waar de problemen liggen en geeft advies dat acceptabel is voor mij,. De gemeente Hoogeveen wil de conclusie in het rapport niet volgen en blijft bij de hoge tarieven. Ook al zijn aantoonbaar fouten en onvoldoende informatie verstrekt. Informatie die wij niet konden weten omdat ze niet opvraagbaar was in het computer loze tijdperk en uitvaartverzorgers waren ongeschoolde krachten. En Wet-en regelgeving was een kwestie van "het zal wel goed komen" De regels zijn zonder goede voorlichting gewijzigd en nu zitten veel nabestaanden met ruime graven, waarvan de ruimte onbenut blijven. En hoge kosten. Morgen is er nog een gesprek met een ambtenaar. Ik verwacht geen oplossing wat zijn er nog voor mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Waar kan ik in beroep.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb kennis genomen van het rapport van 4 oktober 2016 dat de gemeentelijke ombudsman van Hoogeveen, de heer mr M.A.C. van Egdom, over deze kwestie heeft uitgebracht. Het is te vinden vinden op de site van de gemeente.

Ik zie zo snel niet wat de gemeente met het rapport heeft gedaan of gaat doen. Het rapport is een paar maanden geleden wel in een vergadering van het college van burgemeester en wethouders behandeld, maar ik kan niet zien wat er toen besloten is. Waarschijnlijk iets waar u het niet mee eens bent, anders zou u nu geen vraag stellen.

Ik ben niet zonder meer overtuigd van de strekking van het rapport van de ombudsman, dat er in 2002 onvoldoende voorlichting door de gemeente was. Ik heb in mijn archief een brochure 'Begraven in Hoogeveen' uit juli 1999, die ik blijkens een aantekening op de kaft in 2001 heb gekregen. In deze brochure staat duidelijk het verschil tussen een eigen graf en een familiegraf. Ook in de brief/beschikking waarmee de graven in 2002 / 2003 aan u zijn uitgegeven, zal staan dat het om een graf voor 4 personen gaat. Dat had u toen dus kunnen lezen. En ook toen actie kunnen ondernemen. Verder was het 15 jaar geleden ook al zo dat een familiegraf ongeveer twee keer zo duur was als een eigen graf. Dan is het mijns inziens ook logisch dat verlengen twee keer zo duur is. Die informatie was in 2002 allemaal beschikbaar.

Het was toen en is nog steeds in heel Nederland gebruikelijk dat gemeenten zelf geen contact zoeken met families die iemand willen laten begraven. De contacten lopen altijd via de uitvaartondernemers. De uitvaartondernemers houden zo het hele proces in de gaten en zijn er dan van verzekerd dat er de nodige vergunningen zijn, praktische afspraken rond de begraving zijn etc. Als nabestaanden zelf dingen gaan regelen met de gemeente is er een risico dat ze zaken over het hoofd zien. Voor de nabestaanden is dat contact via de uitvaartondernemer makkelijk omdat de uitvaartondernemer aan huis komt en ook 's avonds en in het weekeinde bereikbaar is, wat voor de gemeente niet mogelijk is. Maar er was wel informatie van de gemeente beschikbaar. Die had u - net als ik destijds - kunnen opvragen.

Als u meent niet goed voorgelicht te zijn, is en was daar mijns inziens in eerste instantie de uitvaartondernemer voor verantwoordelijk. Het geven van voorlichting over de mogelijkheden en kosten van een graf is een van diens kerntaken.
Blijkbaar hebt u zelf ook geen of weinig actie ondernomen om informatie van de gemeente te krijgen. Ik zie in mijn archief dat informatie beschikbaar was en men altijd met vragen bij de afdeling Burgerzaken terecht kon (tijdens kantooruren).

U klaagt over de hoge kosten van verlenging. De kosten zijn in 15 jaar drie keer zo duur geworden, maar deels is dat te wijten aan inflatie. Inkomens zijn ook gestegen. Maar ik zie voor 2017 in Hoogeveen tarieven voor grafrechten die nog steeds lager zijn dan het gemiddelde van de tarieven van gemeentelijke begraafplaatsen. De tarieven voor grafrechten zijn voor 2017 20% gedaald ten opzichte van 2016. Andere tarieven zijn gestegen.
Dat betekent dat graven in Hoogeveen twintig jaar geleden heel erg goedkoop waren, vergeleken met de rest van de gemeentelijke begraafplaatsen in Nederland. Dat geeft een vals beeld van wat 'normaal' was.

Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om de tarieven vast te stellen. Als u vindt dat de tarieven in Hoogeveen nog steeds te hoog zijn, kunt u een klacht indienen bij de gemeenteraad. Maar u kunt er niet van in beroep gaan. Tegen de vaststelling van tarieven door de gemeenteraad is geen bezwaar bij de raad of beroep bij de rechter mogelijk. Alleen een klacht bij de raad zelf.

Maar ik begrijp wel dat de gemeente nu niet staat te trappelen om tarieven te verlagen. De grafrechten voor 2017 zijn al met 20% verlaagd en de tarieven lopen niet uit de pas met de gemiddelde tarieven voor gemeentelijke begraafplaatsen. Voor u speelt dat u (2 maal) een dubbel zo groot graf hebt. Daar bent u pas tegen in verzet gekomen toen u blijkbaar moeite met de hoogte van de kosten had. Vervelend, maar ik begrijp eerlijk gezegd wel dat de gemeente haar tarieven niet kan afstemmen op de individuele situatie van mensen.

Nog een laatste opmerking. De ombudsman stelt vast dat er een ongeldige overgangsregeling zat in een van de oudere versies van de beheersverordening, waar graven voor onbepaalde tijd werden omgezet in graven voor bepaalde tijd. Dat kan juridisch inderdaad niet. Ik had daar zelf ook al in mijn archief een aantekening van bewaard. Ik heb over dit soort situaties een video laten maken: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Is een uitvaartondernemer verplicht?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE