Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vergeten ring te verwijderen voor de crematie


27 juni 2019

Vraag nummer: 58145

Beste meneer van der Putten,

Anderhalve week geleden is een dierbaar familielid van mij gestorven. Ik was bij het moment van sterven bij het familielid thuis en was na een uur samen met mijn zus zo helder van geest om de ringen van het overleden familielid te verwijderen. Helaas kregen we de trouwring niet af. Wij hebben nog benadrukt aan het personeel van de uitvaartonderneming die het stoffelijk overschot op kwamen halen dat de ring voor de crematie verwijderd moest worden. Dit is ook zwart op wit gezet op een formulier getekend door de uitvaartondernemer en mijn moeder.

Er van uitgaande dat deze wens uitgevoerd zou worden hebben we als familie tijdens het moment dat het familielid opgebaard lag in de kist niet meer gelet of de ring om haar hand zat. Later nadat de kist gesloten was heeft mijn zus nog gevraagd aan de uitvaartondernemer waar de ring was. Hij dat hij niet zeker wist en er van uitging dat deze nog om haar vinger zou moeten zitten. Daarnaast gaf hij aan dat er normaal een label aan de kist wordt bevestigd waarop een waarschuwing staat wanneer er nog sieraden zitten aan een stoffelijk overschot. Dit is ook niet gebeurd en hij gaf aan na de crematie dat het niet meer mogelijk was om de kist te openen om daadwerkelijk te controleren of de ring nog aan de vinger van het familielid zat.

Ik heb hierop telefonisch contact gehad met de uitvaartondernemer en hij biedt zijn excuses aan voor de gang van zaken. Echter is er nu een erfstuk met emotionele waarde door naar mijn inziens een fout van hem verloren gegaan.

Zoals u hopelijk kunt begrijpen heb ik hier een naar gevoel over en is min vraag aan u of het mogelijk is om de uitvaartondernemer die ,naar mening een dienst niet geleverd heeft waarvoor betaald is, aansprakelijk kan worden gesteld en hij verplicht is op een of andere manier ons als familie te compenseren.

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

J. W.W.J.
Voorburg

Antwoord:

Geachte heer,

Natuurlijk kan de betrokken uitvaartondernemer hier aansprakelijk voor worden gesteld. Het ligt voor de hand om de kosten van een niet geleverde dienst niet te betalen. Maar de dienst om sieraden af te nemen is feitelijk meestal zo klein, dat die niet in rekening wordt gebracht. Dan valt er ook niets niet te betalen.

Na afloop van de crematie is inderdaad niet meer te controleren of de ring wel of niet verwijderd was.

Ik zou in uw geval een formele klacht indienen bij de uitvaartonderneming en dan maar eens afwachten wat er uit voort komt. Enige compensatie ligt wel voor de hand. Men is het misschien vergeten. Misschien was het feitelijk niet mogelijk om de ring af te nemen. Maar dan had men dat aan u moeten melden.

Veel uitvaartondernemers hebben in hun algemene voorwaarden de clausule opgenomen niet aansprakelijk te zijn voor vermissing of beschadiging van sieraden. Of dat hier ook zo is weet ik natuurlijk niet. Als het wel zo is, hebt u geen recht op een vergoeding van de waarde van de ring. Maar stel dat dat zo zou zijn, dan schiet men nog tekort in de informatievoorziening over het gebeuren.

Als u er samen niet uitkomt, kunt u in overweging nemen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman uitvaartwezen. Zie voor de procedure en de mogelijkheden de site www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubrieken 'Overige cremeren' en 'Sieraden en andere grafgiften'. Een interessante vraag is vraag nummer 3886 'Crematie maar sieraden vergeten af te doen'.
Ook in de subrubriek 'Vragen over uitvaartorganisaties' staan nog vragen over ringen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE