Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Termijn van begraven of cremeren


10 december 2009

Vraag nummer: 7127  (oude nummer: 14557)

Hoe wordt nu eigenlijk de nieuwe wet m.b.t het begraven of cremeren na na thanatopraxie.Worden de 5 dagen nu 5 werkdagen of 6? hier is bij ons wat onenigheid over.Graag uw antwoord.met vriendelijke groet Anja Heijmans

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb een gelijke vraag een paar dagen geleden al beantwoord. Zie vraag (oud nummer 14492): 'Termijn begraven en cremeren na wetswijziging in 2010' in de subrubriek Vragen van uitvaartondernemers in de hoofdrubriek Overige onderwerpen.

U kunt hier uitrekenen wanneer de uitvaart uiterlijk dient plaats te vinden.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is van het voorstel van de regering afgeweken.

Het nieuwe artikel 16 van de Wlb gaat luiden: Begraving of verbranding geschiedt niet eerder dan 36 uren na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden.
Dit artikel is zo geformuleerd door het gewijzigde amendement van het kamerlid Knops van 3 september 2008 (kamerstukken 30696, nr 19).
In het bestaande artikel 16 wordt «vijfde dag na die van het overlijden» vervangen door: zesde werkdag na het overlijden.

De eerste vraag is: vanaf welke dag begin je te tellen? Alhoewel het niet zo scherp is geformuleerd als in de huidige bepaling, zul je m.i. de nieuwe bepaling zo moeten lezen dat net als nu de dag van het overlijden niet meetelt.

Het nadeel van het gegeven dat kamerleden zelf met amendementen aan wetsvoorstellen gaan prutsen, is dat het vaak niet duidelijker wordt.

Artikel 16 wordt geschrapt in artikel 89, zodat de Algemene termijnenwet van toepassing wordt.
Deze wet bepaalt o.a.:
- Een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
- Algemeen erkende feestdagen in de zin van deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei.
- Ook de Goede Vrijdag wordt met deze dagen gelijkgesteld.

Er worden soms bij Algemene maatregel van bestuur ook andere dagen aan gelijk gesteld. Bijvoorbeeld het 'Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag 2007-2010' regelt dat met een algemeen erkende feestdag als bedoeld in de Algemene termijnenwet worden gelijkgesteld 24 december 2007, 2 mei 2008, 2 januari, 1 mei, 4 mei en 22 mei 2009 en 14 mei 2010.

De hoofdregel is dat de uitvaart uiterlijk de zesde werkdag na die van het overlijden moet plaatsvinden. Als die zesde werkdag op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag of een daarmee gelijk gestelde dag valt, verschuift de termijn naar de maandag of eerste werkdag na de feestdag of daarmee gelijk gestelde dag.

De wetswijziging maakt feitelijk een termijn van minstens 8 dagen mogelijk zonder dat uitstel hoeft te worden aangevraagd, omdat er tussen 6 werkdagen altijd minstens een weekeinde zit, wat 2 extra dagen oplevert. Soms leveren twee weekeinden een termijn van 10 dagen op. En dubbele feestdagen als Pasen en Kerst een termijn van 12 dagen.

Als iemand op een maandag overlijdt, kan hij een week later op dinsdag worden begraven of gecremeerd. Dat is op de 8e dag na die van het overlijden.
Als iemand op een vrijdag overlijdt, kan hij 10 dagen later op maandag worden begraven of gecremeerd.
Als de feestdagen een beetje gunstig vallen (voor de scholieren en werknemers onder ons) dan is een uitvaart na 12 dagen mogelijk, zonder dat uitstel hoeft te worden aangevraagd.
Stel dat Kerstmis in een bepaald jaar op donderdag 25 december valt, en dat iemand op woensdag 17 december is overleden, dan is de uitvaart op maandag 29 december mogelijk zonder dat uitstel hoeft te worden gevraagd.
Stel dat in een bepaald jaar Kerstmis op een maandag en dinsdag valt, dan kan iemand die op vrijdag 15 december overlijdt op woensdag 27 december begraven of gecremeerd worden, want 27 december is dan de zesde werkdag.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

U kunt hier uitrekenen wanneer de uitvaart uiterlijk dient plaats te vinden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >