Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nota naar rechthebbende i.p.v. naar uitvaartverzorger


27 maart 2017

Vraag nummer: 50241

Van een uitvaartverzorger krijgen wij het verzoek de nota voortaan naar de rechthebbende te sturen. Zij geven aan dat verschillende gemeentes dit al doen. Ik begrijp dat dit om het betalingsrisico gaat. M.i. krijgen wij van de uitvaartverzorger de opdracht, deze vult ook ons formulier in, vaak niet compleet of te laat. Ook de handtekening komt vaak later. Ik voorzie hiermee problemen over b.v. de duur van gebruik aula, diepte graf e.d. Nu is de uitvaartverzorger daarvoor verantwoordelijk. Wat is verstandig?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Bijna alle gemeenten hebben in hun verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten het volgende artikel opgenomen:
"Artikel 3 Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt."
Deze bepaling is volledig conform de model-verordening lijkbezorgingsrechten van de VNG. Ook de verordening van uw gemeente kent deze bepaling.

Dit betekent dat de verplichting om de kosten te betalen rust op:
- de aanvrager, vaak de uitvaartondernemer
- de persoon ten behoeve van wie de dienst wordt verricht, vaak de opdrachtgever van de begrafenis of crematie,
-de persoon die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt: denk dan aan degene die bijvoorbeeld van een aula of andere ruimte gebruik maakt, vaak ook de opdrachtgever van de begrafenis of crematie.

Vaak is het zo dat de uitvaartondernemer een aanvraagformulier voor een begrafenis en de uitgifte van een graf invult en dat hij de opdrachtgever van de uitvaart, wiens naam en adres ook vermeld zijn, mee laat ondertekenen. In dat geval kent de gemeente twee partijen aan wie zij de rekening voor de kosten kan sturen.
In het normale geval zou ik, als ik gemeente was, de rekening direct naar de opdrachtgever c.q. rechthebbende sturen. De uitvaartondernemer is dan alleen een omweg. Pas als de opdrachtgever of rechthebbende niet betaalt, kan de rekening naar de uitvaartondernemer wordt gestuurd. Die is als aanvrager ook aansprakelijk.

U gaat er blijkbaar vanuit dat de uitvaartondernemer standaard de nota krijgt. Maar dat is lang niet altijd het geval. Ik zou het logisch(er) vinden om de rekening direct naar de opdrachtgever te sturen. Daar moet de uitvaartverzorger hem ook naar toe sturen; sla dan die omweg maar over, denk ik dan.
Bovendien merk ik dat er wel eens dingen mis gaan in het sturen van een rekening naar de ondernemer en het doorsturen naar de opdrachtgever. Ik heb bijvoorbeeld wel eens gezien dat een gemeente ten onrechte een dubbel tarief rekende voor een graf. De rekening werd echter naar de uitvaartondernemer gezonden. Deze stuurde de rekening samen met andere rekeningen pas na 2 maanden door. Toen was evenwel de termijn van 6 weken verstreken waarbij bezwaar gemaakt zou kunnen worden tegen de fout op de rekening (die formeel een belastingaanslag met fatale termijnen is). Ik zie ook vaak dat uitvaartondernemers een rekening niet doorsturen, maar het bedrag of de bedragen van de rekening in hun eigen rekening opnemen. Echter, zonder de juiste omschrijving. Men gebruikt dan bijvoorbeeld een term als 'begraafplaatskosten', zonder aan te geven of het om grafrechten, onderhoudsbijdragen, aulagebruik, begraafkosten etc. gaat. En men geeft dan ook vaak de termijn niet aan. Een rechthebbende kan later een probleem krijgen als de gemeente hem aanschrijft voor bijvoorbeeld betaling van onderhoudsbijdragen voor de jaren 11 t/m 20 van het graf, terwijl de rechthebbende meent dat al betaald te hebben. Hij herinnert zich dat van een mondelinge mededeling bij het bespreken van de grafuitgifte, maar hij heeft geen factuur en betalingsbewijs waar dat op staat of dat uit blijkt. Want op de factuur van de uitvaartondernemer staat een nietszeggende en niet gespecificeerde verzamelterm.
Dat soort problemen is te voorkomen als de begraafplaatshouder zijn nota direct naar de rechthebbende of opdrachtgever stuurt.

De aanleiding van uw vraag is dat een uitvaartverzorger verzoekt om de nota voortaan rechtstreeks naar de rechthebbende te sturen. Ja, dat kan. Maar alleen als de uitvaartverzorger er dan voor zorgt dat er tijdig een schriftelijke aanvraag van die rechthebbende is, die volledig is ingevuld voor wat betreft de gevraagde diensten, de persoonsgegevens en het adres van de rechthebbende, met een handtekening van de rechthebbende. Zonder die volledige aanvraag hoeft u niet aan dat verzoek te voldoen. Sterker, kan u er niet aan voldoen, want die gegevens zijn essentieel om de diensten te leveren en er voor te kunnen factureren.

Een ander aspect is, dat als een uitvaartverzorger tijdig een schriftelijke aanvraag van de rechthebbende aanlevert - die volledig is ingevuld voor wat betreft de gevraagde diensten, de persoonsgegevens en het adres van de rechthebbende, met een handtekening van de rechthebbende - terwijl de uitvaartverzorger zelf niets invult en ondertekent, u als begraafplaatshouder geen rekening naar de uitvaartverzorger kunt sturen. Want dan is hij geen aanvrager.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals bijvoorbeeld de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >