Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoe lang is eeuwigdurend? (grafrecht)


24 januari 2017

Vraag nummer: 49225

Geachte mevrouw/meneer,

Graag zou ik antwoord krijgen op een volgende vraag; Hoe lang is een eeuwigdurend grafrecht geldig? In onze gemeente worden sinds kort graven aangeboden, die men als 'voor eeuwig' aanprijst. Echter krijg ik van hen niet een eenduidig en duidelijk antwoord.

Zou het mogelijk zijn voor u om me van een juist antwoord te voorzien?

Dank u wel vast voor uw moeite,

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Geen enkel graf in Nederland is eeuwigdurend, in de letterlijke betekenis van het woord. Ik ken althans geen voorbeelden van graven die - pakweg - 1.000 jaar oud zijn. Ik verwacht ook niet dat graven die nu bestaan, over 1.000 jaar ook nog bestaan. Ik meen ooit gelezen te hebben dat er nog wel een handjevol graven uit de late Middeleeuwen bestaat, maar zoiets is erg zeldzaam. En bepaald niet maatgevend.

Wat eeuwigdurend op die begraafplaats, waarvan u de naam niet noemt, inhoudt, weet ik niet. Dat hangt af van de inhoud van de akte of overeenkomst waarmee men de rechten vestigt, en eventuele algemene voorwaarden. Het is daarnaast ook de vraag hoe men garandeert dat een en ander eeuwenlang in stand blijft.

Op de meeste begraafplaatsen is het zo dat het grafrecht eindig of kan eindigen, als de rechthebbende op het graf overlijdt en er binnen 12 maanden een nieuwe rechthebbende is. Een grafrecht kan ook vervallen als aan andere voorwaarden in een overeenkomst, beheersverordening of beheersreglement niet wordt voldaan.

In de Wet op de lijkbezorging regelt in artikel 28 dat een recht op een graf vervallen kan worden verklaard in het geval van kennelijke verwaarlozing van het onderhoud van het graf. Dan krijgt de rechthebbende eerst nog wel de gelegenheid om het graf op te knappen. En onder 'kennelijke verwaarlozing' worden niet een paar spatjes modder of mos verstaan. Dan moet het gaat om een ernstige verzakking van het monument, het omvallen of breken van een steen of het onleesbaar worden van de belettering. Maar dit soort situaties doen zich vroeg of later bij elk graf voor.
Daar zijn dan wel voor oplossingen voor, maar daar moet de rechthebbende zelf voor zorgen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >