Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Welke nabestaanden informeren bij verzoek tot opgraving (en daarna cremeren)


26 juni 2018

Vraag nummer: 55475

Beste mijnheer van der Putten,

Uit uw antwoorden begrijpen we dat, als er een verzoek tot opgraving wordt gedaan, we eventuele nabestaanden/belanghebbenden moeten informeren. Maar tot hoe ver moeten we daarin gaan. Familie tot in de eerste graad? Moeten we als opa opgegraven moet worden en één van de kinderen is overleden, de kinderen van dat overleden kind ipv daarvan informeren. Wat te doen als iemand onvindbaar is? Moet er dan gepubliceerd worden en zo ja, waar? Zou u hierin een beetje duidelijkheid kunnen scheppen.

Met vriendelijke groet,
Ietje Pouwels
gemeente Raalte

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dit is een van de lastigste vragen die er zijn. Daar is niet een heel harde regel voor. Ik meen dat het van de omstandigheden af hangt.
Als bepalende omstandigheid zie ik:
- hoe lang de op te graven persoon al overleden is;
- of er iets onomkeerbaars met het stoffelijk overschot gebeurt.
Ook andere aspecten kunnen een rol spelen, zoals de relatie tussen de aanvrager en de overledene en de reden van opgraving. Een risicofactor is wanneer er nieuwe partners en kinderen uit verschillende relaties zijn.

Als iemand kort geleden begraven is, is er meer reden om (andere) nabestaanden te informeren dan wanneer het gaat om een opgraving aan het einde van een graftermijn van 20 jaar.

Als het stoffelijk overschot gecremeerd wordt, is er meer reden om nabestaanden te informeren, dan wanneer er een herbegraving elders is. De crematie is immers onomkeerbaar. Een betwiste herbegraving elders kan desnoods nog ongedaan gemaakt worden.

Als de aanvraag wordt gedaan door iemand die nauw verwant is, zoals een kind of de echtgenoot, lijkt er minder aanleiding om andere kinderen te informeren dan wanneer de aanvraag door bijvoorbeeld een executeur wordt gedaan. Maar vergis u niet; juist hier kan het zijn dat een echtgenoot tegen de wens van kinderen in handelt, of een kind tegen de wens van andere kinderen. Juist bij ouders en broers of zussen zijn er heel veel verstoorde verhoudingen. Veel (bijna-)rechtszaken over opgravingen waar ik mee te maken heb gehad, spelen tussen ouders en kinderen of tussen kinderen onderling.

Als de opgraving enkele weken na het overlijden plaats moet vinden omdat er een codicil gevonden is waaruit blijkt dat de overledene gecremeerd had willen worden, is er minder reden om derden te informeren dan wanneer de aanleiding of reden onbekend is. Bij een aanvraag voor een vergunning voor opgraving kan natuurlijk altijd naar de reden worden gevraagd en ook om daarvan bewijs te overleggen. Is een er codicil of testament? Laat maar zien.

Vaak is uit de aanvraag of het contact met de aanvrager al op te maken of er derden zijn die ergens een probleem mee hebben of niet. Als er mensen zijn een probleem hebben, is het ook mogelijk om hen vooraf hun mening te vragen om die in de besluitvorming te betrekken. Als dat uiteindelijk een besluit is genomen, kan bezwaar worden aangetekend. Zowel bij afwijzing als bij toekenning van de vergunning.

Als directe nabestaanden bekend zijn (bijvoorbeeld de andere ouder dan de aanvrager, bij een kindergraf), kunnen die direct een brief van de gemeente krijgen. In andere gevallen kan de vergunning worden gepubliceerd bij het gemeentenieuws, op de site van de gemeente en in het mededelingenkastje bij de begraafplaats. Bij het graf kan een bordje worden geplaatst met de oproep aan belanghebbenden om contact op te nemen met de gemeente. In de vergunning kan worden opgenomen dat de opgraving pas na 2 maanden na datum kan plaatsvinden. Dan kunnen eventuele bezwaren bekend zijn en kunnen belanghebbenden ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen.

Het ligt voor de hand om de kring van belanghebbenden die geïnformeerd moeten worden te beperken tot familie en aangetrouwden tot de eerste graad. Kinderen, ouders, broers en zussen als iemand geen kinderen heeft. Kleinkinderen en ooms en tantes gaat te ver. Die kunnen wel bezwaar aantekenen als zij het met een beslissing niet eens zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE